Husk at melde adresseændring til kassereren

 

Luftfotos fra Veksø og omegn

Her kan du se luftfoto af Veksø og omegn i kronologisk rækkefølge.

Har du billeder, der vil være interessante til denne side, må du meget gerne kontakte
mig på:
lustrup@mail.dk

Der er mange flere interessante fotos fra Veksø på www.3670.dk under galleriet

Se luftfotos fra Kelsted

Denne side er opdateret 12. november 2008

1930


1930 Kelstedgård set mod nord. Man kan tydeligt genfinde den gamle gård i det nye
Kelstedgård, som blev opført i 1989 og siden har rummet ældre- og 
ungdomsboliger


Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1940


Ca. 1940 Skibstedgård set mod nord. Hovedbygningen er stadig den samme i 2008, mens længerne
blev genopført efter en brand i 1941 og disse blev i 1967 overtaget af Stenløse kommune der renoverede bygningerne, så de kom til at rumme Skibstedhallen til venstre, Pejsestuen lige for og til højre og børne-
have/vuggestue i længen helt til højre. Endnu en ombygning venter, når der skal opføres boliger her
Se: Byggeprojektet, Skibstedgård. Helt oppe til venstre ses noget af den gamle rejsestald, som blev revet ned først i 1960`erne. Den stammer fra den tid, hvor det var Skibstedgård der var Kongelig privilegeret kro, før Veksø kro blev bygget og det var på Skibstedgård Frederik d. VII ofte lagde vejen forbi og overnattede

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.


Ca .1940 Brøndstedgård set mod nord, fra dengang den stadig var en rigtig gård. I dag (2008) er det kun hovedbygningen og længen til højre der findes.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1944


1944 Dette er et luftfoto taget af Luftwaffe over byerne og landskabet omkring os.
Klik på billedet for at få det i original udgave, hvor du vil kunne finde Veksø.

Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1949


1949 Anneksgården (senere præstegården) set mod øst med Veksø Bygade løbende lige foran. Anneksgårdens længer brændte i 1972. Derefter blev der bygget et nyt hus på Kirkebakken og selve gården blev flyttet over på den anden side af den nye Frederikssundsvej. Længerne til højre og venstre blev ikke genopført men midt for opførtes konfirmandhuset og for nogle år siden (2006) blev blev det nye sognehus opført der, hvor længen til venstre ligger og det gamle konfirmandhus blev renoveret og indrettet til graverkontor

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1949
Anneksgården set fra en lidt mere mod nordøst. Til højre ses Veksø kirke og Kirkebakken, den daværende Frederikssundsvej. Helt tilbage i tiden gik den gamle hovedfærdselsåre mellem København og Frederikssund gennem Kirkestræde og Smedestræde.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1950


1950 Veksø Bygade set mod sydøst med Veksø kro liggende lige fremme. Veksø kro blev bygget i 1863,
men den større tilbygning med teatersalen kom til i 1908. Til højre for kroen ses rejsestalden og bag kroen skimtes byens lægebolig.


Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.


1950
Veksø Bygade mod nord med Slagtergården lige foran. Hvis det samme billede blev taget i dag
(2008) altså næsten 60 år senere vil det stort set være identisk. Alle bygningerne ligger her endnu.
Slagtervirksomhed er der dog ikke længere. En minikøbmandsforretning drives nu i hovedbygningen. Fastelavnstraditionen i Veksø udspringer fra Slagtergården og det er stadig her at fastelavnsvognene bygges. Se
www.fastelavn.net Før Slagtergården lå den gamle gård Katholm, som senere lagde navn til en del af Dyrehavekvarteret. 

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1966

27.08.1966.Veksø set fra syd. Det originale billede hænger i Sognehuset. Lige for ligger Veksø station og man ser det helt nye parcelhuskvarter Bjørnebakken, som var den første egentlige udbygning af Veksø og på det tidspunkt var både Kelsted-, Skibsted- og Brøndstedgårde landbrug. 
Klik på billedet for at få det i større udgave  
Foto
graf?


1966 Veksø set mod nordøst med Løje sø liggende lige foran

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.


1966 Veksø set mod nordøst lidt tættere på end det forrige billede.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.


1966 Fotoet her er taget fra et fly over Stenløse i Nordøstlig retning og man ser den gamle Frederikssundsvej og Stenlien og så Veksø lidt til højre midt i billedet. Til højre det nye parcelhuskvarter i Stenløse: Bygvænget, Kornvænget mm. 

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1970

 
1970 Veksø som det så ud fra luften i 1970 før udbygningen
og den nye Frederikssundsvej

Klik på billedet for at få det i større udgave (Åbner i Powerpoint)  
Foto
graf. Ukendt1970 "Slottet" på Hovevej i Veksø. Bygget af en tørvegrosserer i 1920erne med udgangspunkt i
Marseillesborgslottet i Århus. I dag (2008) Privat-eget og hvor den venstre del af huset udlejes til unge mennesker. I 2007 blev der opsat en storkerede på den ene skorsten i håb om at der ville flytte storke ind. I 2008 kom der desværre ikke nogen. Se også: Storke i Veksø


Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1975


1975 Veksø set mod øst. Her er der mulighed for at se vejføringen, inden den nye Frederikssundsvej blev anlagt. Veksø Bygade gik i lige linje ud og stødte på Frederikssundsvejen, på det stykke, der nu er et blindt stykke vej ved den nye Byrgesens forretning. Nederst i billedet ses den bygning (Veksø biler), der ligger ved siden af det nye REMA 1000. Tankstationen kan skimtes  lige lidt for oven til venstre for den bygning. Ved anlægget af Frederikssundsvejen blev den gamle Frederikssundsvej (Kirkebakken) ført om på den anden side af husene. Den gamle Frederikssundsvej fortsatte ad det der nu hedder Humlebakken og som ligger parallelt med den nye Frederikssundsvej, indtil den ender blindt. Se også: Rema 1000  

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1979


1979  Snedkerstræde og Møllestræde. Det gamle møllehus og tidligere bageri ses helt til venstre og som navnet antyder, lå der også nogle møller her lige bag møllehuset. Den første brændte i 1915 og siden blev der opført en jernmølle. Se mere i Veksøbogen, der ligger på www. 3670.dk http://www.vekso.net/bog/bogindex.htm

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø set mod vest ude i baggrunden. 

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø set mod nordvest med Kelstedgård liggende lige midt i. Kildestien der nu løber langs Korshøj ses ende nede i bunden af billedet .

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.
1979 Samme motiv som ovenstående set lidt mere i vestlig retning.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø stadig set mod vest, hvor man nu kan se, at Dyrehavekvarteret er ved at blive bygget. Kelstedgård ses nederst i billedet.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø mod nordøst og nu har flyet bevæget sig hen mod Dyrehaven, hvor de 2 første skråningshuse er opført samt en del af villaerne i Katholm og Hesselholm. Slotsgydens huse er randbebyggelse og stien ud til Egedal, der nu løber langs Brøndsted ses nederst på billedet.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø set syd ovre fra Humlebakken, der før anlægget af den nye Frederikssundsvej var en del af den gamle. På dette tidspunkt lå tankstationen stadig ud mod den nye foran det lille hvide hus på Frederikssundsvej, men blev senere flyttet ud til hjørnet. Oppe i højre side ses vejen til Lille Veksø.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Veksø Bygade/Hovevej (Senere Gl. Hovevej). Til højre i billedet ses den lille barakbygning, hvor Sparekassen SDS, der lukkede i 1990, havde til huse. På grunden er dersnere opført et parcelhus. Oprindeligt havde der ligget en gammel smedie på denne grund.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Hovevej set i retning mod Skibstedgård med hvide villa liggende foran. Markerne er senere blevet bebygget med Multihallen og Veksø skole og hvide villa er blevet bevaret som administrationsbygning. Til venstre ses søen og til højre husene på Bjørnebakken.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Brøndstedgård med de 2 længer der stadig er bevarede. (Se billedet fra 1940) Til venstre for gården ses Byrgesens maskinforretning, der nu er blevet til 10 nye huse og hedder Byrgesens vænge Se: Opførelsen af Byrgesens vænge

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Et direkte kig ned over Veksø Bygade og Dyrlægevej.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.1979 Et kig ned på Veksø Kirke og kirkegård og husene på Kirkebakken

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1983

 
 
1983 Skibstedbebyggelserne under opførelse. Foroven er de første huse i Kelsted blevet opført.

Klik på billedet for at få det i en større udgave
. Foto
graf. Ukendt
 
 
1983 Skibstedbebyggelserne set fra en anden vinkel. Længere ude ses Brøns mose  og Skråningshusene.

Klik på billedet for at få det i en større udgave.

Fotograf. Ukendt

1985

 
 
1985 Veksø Syd set fra vest med de nye bebyggelser, Skibsted, Kelsted og Korshøj.

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
1985 Veksø set fra Nord med Dyrehaven lige for

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
1985 Veksø set fra Nord med Kirkebakken foran

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
1985 Krydset Frederikssundsvej/Kirkebakken med tankstationen.

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
1985 Gården, Veksølund der er museum for storkunst. I baggrunden ses det øverste af korshøjbebyggelsen

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)

1989


1989 Brøndstedbebyggelsen set  mod nord med Maglehøj Allé for neden.

Klik på billedet for at få det i større udgave.
Foto: Arkivet, Stenløse Historiske Forening.

1990

 
 
22.10.1990 Veksø nu fuldt udbygget og set fra syd
Klik på billedet for at få det i en større udgave

Foto: Flyvestation Værløse

2000

 
 
25.08.2000 Veksø set fra øst med Frederikssundsvejen til højre på billedet

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Finn Lustrup
 
 
25.08.2000 Veksø set fra sydøst med Frederikssundsvejen til højre på billedet

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt
 
 
25.08.2000 Veksø set fra nordøst med Frederikssundsvejen til højre på billedet

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Et kig over Dyrehaven med Hesselholm og Katholm i den vestlige ende af Veksø.

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Her er det Brøndsted, den sidste af de store bebyggelser der kom til.

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Direkte kig ned over Skibstedbebyggelserne. Veksø skole kan skimtes øverst i billedet

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Kelsted med Bjørnebakken til venstre og Korshøj til venstre. Den hvide gård i midten er Kelstedgård.

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Veksø rundes smukt af med Korshøj i behørig afstand fra Frederikssundsvejen.

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Et kig ned over Veksø kirke og præstegården, før det nye sognehus kom til

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Veksø Bygade med Veksø kro lige for. Til højre for den ses Brøndstedgård med sit flotte stråtag.

Klik på billedet for at få det i en større udgave.
Foto: Per Voigt (www.3670.dk)
 
 
25.08.2000 Lige for: Stenløse by gennemskæres af Frederikssundsvejen og som det ses, er den næsten sammenbygget med Ølstykke.

Klik på billedet for at få det i en større udgave.

Foto: Per Voigt (www.3670.dk)