Husk at melde adresseændring til kassereren

 

Opførelsen af Byrgesens Vænge

Efter mange års forhandlinger med kommunen om et mageskifte af grunde,
kunne Niels Byrgesen opføre sin maskinforretning på Kirkebakken. Derved
kunne grunden bag Byrgesens hus på Veksø Bygade, hvor der tidligere havde
været maskinforretning, frigives til opførelse af 10 beboelseshuse.

2004 og 2005

De 4 billeder er fra fastelavnsoptogenes besøg hos Niels Byrgesen, mens der stadig var maskinforretning på grunden.
De 2 til højre er fra d. 22.02.2004 og de 2 til venstre er fra 06.02.2005

horizontal rule

7. maj 2006

I forsommeren kom der gang i byggeriet og som det ses på billedet øverst i højre hjørne, dukkede der ting op fra fortiden.

horizontal rule

22. juli 2006

Man kan begynde at få et indtryk af, hvordan husene kommer til at tage sig ud i det, der skal hedde Byrgesens Vænge.

horizontal rule

30. september 2006

Der er netop blevet holdt rejsegilde og byggeriet skrider nu hastigt frem.

horizontal rule

18. november 2006

De første huse har nu fået gule mursten og fået lagt røde tage, som er så karakteristisk for Veksø.

horizontal rule


17. December 2006

Byggeriet i Byrgesens Vænge skrider hastigt fremad. De første beboere er allerede flyttet ind i de 2 huse længst væk
fra Veksø Bygade

 

horizontal rule

11. februar 2007

På en iskold februardag kan det nu ses, at Byrgesens vænge er ved at være færdigopført. De fleste huse er nu beboet
og det der resterer, er belægninger og adskillelse af grundene.

horizontal rule

25. marts 2007

 
 

Foråret er over os og der er ved at blive lagt belægning. Nogle af husene er blevet pudset op.

horizontal rule

5. juni 2007

 
 

Byggeriet, Byrgesens Vænge er ved at være tilendebragt. Nu er det beboerne, der selv er ved at sætte sit præg på
landsbyen i landsbyen. Haverne er er ved at blive anlagt, hækkene er nyplantet og børnene leger i strædet.
Velkommen til alle de nye borgere i Veksø.

horizontal rule


Fotos: Finn Lustrup