Områdets historie, traditioner og faciliteter

Veksøs historie

Opdateret 28.10.2016

Byen Veksø er en forholdsvis gammel landsby, der som så mange andre steder er blevet udviklet omkring en række gamle gårde. Byens navn er første gang nævnt i forbindelse med omtale af Viksø slot, som var beliggende ude bag gården Egedal. I tid­ligere tider benævntes Egedals­vej, Slotsgyden; et navn, der er genetableret i 1990 i forbindelse med lukningen af Egedalsvej.

Navnet Veksø, eller som det tidligere hed Wiigsøø, henviser til, at der i tidligere tider var langt mere vand, idet Værebroådalen helt op til 1700-tallet var en stor sø. Værebro Å var i stenal­deren en sejlbar fjord i forbindelse med Roskilde fjord.

Selve bakkeøen, hvorpå Veksø er beliggende, er geologisk karak­teris­tisk ved stedvis flyvesand og plastisk ler. Den meget lerede jord gjorde det mest rentabelt for gårdene at dyrke kartofler.

Se også: www.3670

Kelsteds historie

Kelstedgård, på hvis jorder vi bor, var ingen undtagelse, og de enkelte gårde konkurrerede endda om, hvis kartofler der kom først.

I begyndelsen af 1970'erne blev der udskrevet en arkitektkon­kur­rence, hvis vinderprojekt kom til at danne grundlag for byens udvikling op gennem 1980'erne. Dette omfattede også Kelstedgårds jorde.

I 1981 opførtes de første huse de såkaldte LB huse, der alle ligger på stikvej 3 foruden det enlige Kildevej 4, der var prøve­hus. Tanken var, at hele Kelsted skulle bebygges med disse huse, men dette blev opgivet, og en del grunde hovedsagelig på stikvej 1 og 2 blev udbudt til salg til private. Stikvej 2 blev bebygget i 1983 - 84 og parcel­husene på stikvej 1 i 1984 - 85. De gule række­huse opførtes i 1984. Fiskerhusene i 1985. Endelig afsluttedes byggeriet her med dobbelthu­sene på stikvej 1 i 1986.

Grundejer­foreningen består  af 81 parceller og er dermed byens næststørste grundejerfor­ening.

Veksø Fastelavnsklub

Veksø fastelavnsklub (www.fastelavn.net), der blev stiftet i 1910, har udviklet en helt særlig og meget festlig tradition til fas­telavn, der er kendt langt ud over Stenløse kommunegrænse. Hvert år på fastelavnssøndag arrangerer klubben et hesteoptog, der består af ryttere klædt i røde jakker. Efter rytterne følger en vogn med orkester og der­efter et optog med udsmykkede vogne, som er bygget over forskelli­ge temaer år for år.

Bagest i optoget er en klovnevogn, der illustrerer en særlig be­given­hed, der har haft relation til kommunen.

Optoget starter klokken 9 fra slagtergården, og herefter besøger man private og foreninger byen rundt bl.a. også vores forening.

Optoget slutter af oppe på bygaden om eftermiddagen, hvor det hele kulminerer med, at der bliver slået katten af tønden fra hesteryg.

Fastelavnsfesten

Fastelavnsfesten afholdes af fastelavnsklubben i Multihallen og afholdes altid første lørdag efter fastelavn. Billetsalget annonceres og prisen er inklusive buffet og dans til levende musik. Fastelavnsfesten er damernes fest, og her er det dem, der slår katten af tønden. Kattedronningen herfra forenes med kattekon­gen fra ridningen i en festlig brudevals.

Børnenes fastelavn

Børnenes fastelavn afholdes også af fastelavnsklubben og altid om lørdagen før fastelavnssøndag. Denne meget populære fest afholdes også i Multihallen med tøn­deslagning, forskellige lege og konkurrencer for børn. Billetsalget annonceres

Sct. Hans

Sct. Hans. Byens officielle bålplads ligger på den grønne kile mellem Brøndsted og Skibsted. I nogle tilfælde har der i den for­bindelse været mulighed for at spise og få sig en svingom.

Børnedyrskue

Børnedyrskuet arrangeres af Lions og bliver afholdt ved Skibstedgård.
Gennem annoncer i lokalbladene kan man til­melde sine dyr.

Et hold dyrlæger bedømmer de medbragte kæledyr, og man slutter af
med præmieoverrækkelsen. Alle udstillere får en præmie.

Dagen igennem er der underholdning og opvisning af forskellig art,
ligesom der er opstillet boder, hvor der er mulighed for at købe forfriskninger.

Byens juletræ

Veksø Borgerlaug står for opstilling af byens juletræ. Første søndag i advent tændes byens juletræ på forpladsen ved Skib­stedgård.
Der kan købes gløgg , æbleskiver og brune kager. Hvis det lader sig gøre, arrangeres der hestevognskørsel for de yngste og Julemænd kommer og deler godter ud og danser med børnene omkring juletræ­et.

Amatørteater

Veksø har sin egen teaterforening, kaldet VAT '85 (www.vat85.dk ).  Foreningen har sit hjemsted på kroen i teatersalen, hvor man øver hver onsdag fra kl. 19.30 til 22.00. VAT '85 opfører Veksørevyen i november måned.

Ved fredagsforestillinger­ne serveres kaffe og brød, og ved festforestillingen lørdag aften serveres der buffet, og der er der dans til levende musik. Det nævnte er inkluderet i billetprisen.

Veksø fritids- og ungdomsklub

Veksø fritids- og ungdomsklub har sit hjemsted i krobygningen (www.stenlose.dk/unge/vekso.htm).

Borgerklubben

Borgerklubben er et tilbud til alle unge over 18 år. Klub­ben har sit hjemsted i Veksø kro.

FDF

FDF har to afdelinger for børn her i Veksø: Tumlingene og Piltene.

Foruden de almindelige møder afholdes der jævnligt weekend- og ugelejre på Tolv Ege ved Frederikssund.  

Idræt

Veksø Idrætsforening (www.veksoe-if.dk ) tilbyder blandt andet:

·         Indendørs- og udendørs fodbold for børn og voksne.

·         Volleyball for voksne (mix motion)

·         Gymnastik for børn i alderen 3-6 år.

·         Badminton

For yderligere oplysninger: Se fritidshåndbogen, der omhandler alle former for fritidstilbud, der gives her i kommunen. Den udsendes en gang årligt og kan i øvrigt rekvireres på rådhuset.

Lokalaviser

Lokalavisen, der dækker vores område, hedder Lokalavisen Ugenyt, der udover Egedal kommune udgives i Slangerup dele af Roskilde (tidl. Gundsø) St. Rørbæk og Li. Rørbæk. Man kan abonnere på nyheder fra avisen via mail. (www.ugenyt.dk)