Områdets historie, traditioner og faciliteter

Veksøs historie

Opdateret 15.12.2022

Byen Veksø er en forholdsvis gammel landsby, der som så mange andre steder er blevet udviklet omkring en række gamle gårde. Byens navn er første gang nævnt i forbindelse med omtale af Viksø slot, som var beliggende ude bag gården Egedal.
I tidligere tider benævntes Egedals­vej, Slotsgyden; et navn, der er genetableret i 1990 i forbindelse med lukningen af Egedalsvej.

Navnet Veksø, eller som det tidligere hed Wiigsøø, henviser til, at der i tidligere tider var langt mere vand, idet Værebroådalen helt op til 1700-tallet var en stor sø. Værebro Å var i stenalderen en sejlbar fjord i forbindelse med Roskilde fjord.

Selve bakkeøen, hvorpå Veksø er beliggende, er geologisk karakteristisk ved stedvis flyvesand og plastisk ler. Den meget lerede jord gjorde det mest rentabelt for gårdene at dyrke kartofler.

Se også: www.3670

Kelsteds historie

Kelstedgård, på hvis jorder vi bor, var ingen undtagelse, og de enkelte gårde konkurrerede endda om, hvis kartofler der kom først.

I begyndelsen af 1970'erne blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, hvis vinderprojekt kom til at danne grundlag for byens udvikling op gennem 1980'erne. Dette omfattede også Kelstedgårds jorde.

I 1981 opførtes de første huse de såkaldte LB huse, der alle ligger på stikvej 3 foruden det enlige Kildevej 4, der var prøve­hus. Tanken var, at hele Kelsted skulle bebygges med disse huse, men dette blev opgivet, og en del grunde hovedsagelig på stikvej 1 og 2 blev udbudt til salg til private. Stikvej 2 blev bebygget i 1983 - 84 og parcelhusene på stikvej 1 i 1984 - 85. De gule rækkehuse opførtes i 1984. Fiskerhusene i 1985. Endelig afsluttedes byggeriet her med dobbelthusene på stikvej 1 i 1986.

Grundejer­foreningen består  af 81 parceller og er dermed byens næststørste grundejerforening.

Veksø Fastelavnsklub

Veksø fastelavnsklub (www.fastelavn.net), der blev stiftet i 1910, har udviklet en helt særlig og meget festlig tradition til fastelavn, der er kendt langt ud over Egedals kommunegrænse. Hvert år på fastelavnssøndag arrangerer klubben et hesteoptog, der består af ryttere klædt i røde jakker. Efter rytterne følger en vogn med orkester og derefter et optog med udsmykkede vogne, som er bygget over forskellige temaer år for år.

Bagest i optoget er en klovnevogn, der ofte illustrerer en særlig begiven­hed, der har haft relation til kommunen.

Optoget starter klokken 9 fra slagtergården, og herefter besøger man private og foreninger byen rundt bl.a. også vores forening.

Optoget slutter af oppe på bygaden om eftermiddagen, hvor det hele kulminerer med, at der bliver slået katten af tønden fra hesteryg.

Fastelavnsfesten

Fastelavnsfesten afholdes af fastelavnsklubben i Multihallen og afholdes altid første lørdag efter fastelavn. Billetsalget annonceres og prisen er inklusive buffet og dans til levende musik. Fastelavnsfesten er damernes fest, og her er det dem, der slår katten af tønden. Kattedronningen herfra forenes med kattekon­gen fra ridningen i en festlig brudevals.

Børnenes fastelavn

Børnenes fastelavn afholdes også af fastelavnsklubben og altid om lørdagen før fastelavnssøndag. Denne meget populære fest afholdes også i Multihallen med tøndeslagning, forskellige lege og konkurrencer for børn. Billetsalget annonceres

Sct. Hans

Sct. Hans. Byens officielle bålplads ligger på den grønne kile mellem Brøndsted og Skibsted. I nogle tilfælde har der i den forbindelse været mulighed for at spise og få sig en svingom.

Byfest

3. lørdag i august afholdes der byfest ved Multihallen, hvor der vil være boder og hvor nogle af byens foreninger præsenterer sig. Der er også mulighed for at få noget at spise. Der opstilles en hoppeborg for børn.
Der afholdes også en større Petanqueturnering, og der sluttes af med fællesspisning.


Byens juletræ

Veksø Borgerlaug står for opstilling af byens juletræ. Første søndag i advent tændes byens juletræ på forpladsen ved Veksø Kro.
Der kan købes gløgg , æbleskiver og brune kager. Hvis det lader sig gøre, arrangeres der hestevognskørsel for de yngste og Julemænd kommer og deler godter ud og danser med børnene omkring juletræet.

Amatørteater

Veksø har sin egen teaterforening, kaldet VAT '85 (www.vat85.dk ).  Foreningen har sit hjemsted på kroen i teatersalen, hvor man øver hver onsdag fra kl. 19.30 til 22.00 i efteråret. VAT '85 opfører Veksørevyen i november måned.
Ved nogle af forestillingerne
serveres kaffe og brød, og ved festforestillingen lørdag aften serveres der buffet, og der er der dans til levende musik. Det nævnte er inkluderet i billetprisen.

Veksø fritids- og ungdomsklub  

Veksø fritids- og ungdomsklub har sit hjemsted i krobygningen (www.stenlose.dk/unge/vekso.htm).

Borgerklubben

Borgerklubben er et tilbud til alle unge over 18 år. Klubben har sit hjemsted i Veksø kro og mødes på udvalgte fredage.

FDF har to afdelinger for børn her i Veksø: Tumlingene og Piltene.

Foruden de almindelige møder afholdes der jævnligt weekend- og ugelejre på Tolv Ege ved Frederikssund.  

Veksø Idrætsforening (www.veksoe-if.dk ) tilbyder blandt andet:

·         Indendørs- og udendørs fodbold for børn og voksne.

·         Volleyball for voksne (mix motion)

·         Gymnastik for børn i alderen 3-6 år.

·         Badminton

For yderligere oplysninger: Se fritidshåndbogen, der omhandler alle former for fritidstilbud, der gives her i kommunen. Den udsendes en gang årligt og kan i øvrigt rekvireres på rådhuset.

Man kan abonnere på nyheder fra avisen via mail. (www.ugenyt.dk)