Husk at melde adresseændring til kassereren

Opdateret 06.09.2014

Nyheder fra bestyrelsen

Velkommen til siden med informationer fra bestyrelsen. På denne side vil du altid se de sidste aktuelle informationer fra bestyrelsen. Vedtægter finder du under Love og regler

horizontal rule

Nyt fra bestyrelsesmøderne
(Opdateret information fra bestyrelsesmødet d. 06.09.14)

Herunder følger informationer med status på, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med. Der er mulighed for her på siden, at debattere sager vedr. forhold i Kelsted. Send en mail mrk. debat til:
Finn Lustrup. Når det første indlæg kommer, vil der blive oprette en debatside.

horizontal rule


Områdeudvalg:
04.09.14 Lastbilsagen: Vi har fået ny advokat. Den tidligere er gået på pension. Status er,
at vi går efter at få kr. 200.000 inkl. moms til reparation af stien.
Vi har fået flyttet de to store sten ved den første P-plads ved Fiskerhusene længere ind på græsarealet, da der har været nogle uheldige påkørsler af stenene.
 

Fritidsudvalget

04.09.14 Vi har bestilt syn af vores to legepladser af hensyn til, at de stadig overholder sikkerhedsbestemmelserne.

Antenneforeningen 
04.09.14 Der afholdes åbent hus på Veksø kro onsdag d. 08.10.14, hvor man kan møde op og får gode råd til, hvad der skal anskaffes af udstyr, hvis man tilkøber ekstra kanaler

Andet
04.09.14 Ny belysning er på vej I Veksø, og de gamle lysmaster i den gamle del af byen, vil blive udskiftet

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 13.10.2014

Har du noget, som du ønsker tages op i bestyrelsen, er du altid velkommen til at sende en mail, eller henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Ønsker du at få dine informationer fra bestyrelsen på e-mail så send en mail til Finn Lustrup.
Alle informationer sendes så din e-mailadresse ikke er synlig for andre.

Information fra Egedal kommune vedr. træbeskæring
Klik her
 

Vigtig information til dig omkring renovation og snerydning
Klik her

horizontal rule


Følg med i hvad der sker i Veksø på www.3670.dk og på Facebooksiden 3670 Veksø der giver hurtig information om bla.a mistænkelige personer i Veksø