Opdateret d. 12.december 2022

Storkene fandt desværre ikke Slottet egnet som beboelse, og reden er siden blevet fjernet.
Der er dog stadig storke, der holder til i Veksø, som man kan være heldig at se.

 Storke i Veksø

Torsdag d. 28. juni 2007Sommeren 2007 bød på en stor overraskelse for alle i Veksø og specielt trafikanterne på
Frederikssundsvej. Man kunne pludselig overvære 2-3 storke søge ly for natten på lysmasterne
nede ved lyskrydset på Maglehøj Allé. Klik her og se filmklip af storkene på www.tv-egedal.dk
Klik her og se flere meget flotte billeder af storkene optaget af Ivan Olsen


Fredag d. 27. juli 2007

Foreningen, Storkenes venner efterlyste via Lokalavisen egnede steder her i Veksø, hvor de kunne opsætte storkereder og Ole Kierkegaard på "slottet" meldte sig som interesseret. 24. juli kom foreningen så og opsatte storkereden på en af de 2
skorstene der ikke er i brug. Gå ind på www.storkene.dk og se billeder fra opsætningen af reden

En stor lift blev brugt til at få reden sat på skorstenen og den venter nu kun på at blive beboet -
Forhåbentlig til næste år.

Veksø er jo kendt for sine vådområder, som nok skulle kunne brødføde en storkefamilie eller to og i
sommeren 2007 dannedes en ekstra stor sø bag slottet. Måske til glæde for storkene, men knap
så meget glæde for landmanden, der ejer jorden og de køer der skulle have græsset på arealet.


04.08.07 Storkene har set reden og har endda været oppe i den. Efter sigende har der været en
mindre slåskamp mellem 3 storke oppe i reden, hvilket er et godt tegn på at reden er accepteret
og vil blive husket til foråret, når storkene vender tilbage.

07.08.07 Lokalavisen ugenyt: www.ugenyt.dk  publicerede følgende I deres netavis "
VEKSØ: Den 2. august ringede Ole Kierkegaard, som bor på ejendommen, til Jess Frederiksen fra Storkene.dk, med den fantastiske nyhed. Og Ole kunne faktisk berette, at der faktisk havde været hele 3 storke omkring reden, men at den nu var indtaget af 2 storke, som efter al sandsynlighed er et af de storkepar der har holdt til i området siden foråret.
Storkene har en helt fantastisk udsigt til alle sider. Og der er masser af føde i ådalene i området, som står under vand efter de voldsomme regnskyl. For storkene har den megen regn siden juni måned betydet, at der er meget mere føde en under normale omstændigheder. De frøvandhuller, der er i ådalene, er nemlig ikke tørret ud i år, og har bevirket, at der er flere frøer end i normale år.


Bliver i reden

De næste par uger vil vise, om storkeparret accepterer reden. Og gør de det, er det slet ikke usandsynligt, at de næste år, når de kommer tilbage fra deres vinterkvarter, vil slå sig ned som ynglepar på Veksø Slot. Storke har det nemlig med at vende tilbage til reder, de har opholdt sig på tidligere år, også selvom de ikke har ynglet.
Storkene.dk anser det dog for overvejende sandsynligt, at storkeparret bliver sommeren ud, for hvem kan dog sige nej til en herskabslejlighed med den udsigt, på toppen af et slot, med et væld af "storkerestauranter" lige uden for døren"


Det kan tilføjes at der med sikkerheds er observeret 9 storke i alt i vores område.

Fotos: Finn Lustrup
 


Søndag d. 5.maj 2013

Det blev ikke rigtig noget til storke på slottet, men vi har da haft storke på besøg i Veksø næsten hvert år siden.
Sidst d. 5. maj, hvor denne stork kunne ses ved Hovevej ud mod Veksø mose


Fotos: Per Voigt