Husk at melde adresseændring til kassereren

Opdateret d. 19.september 2013

Ombygning af Skibstedgård

Skibstedgård var oprindelig en stor gård i Veksø. Siden har kommunen overtaget den og bygget den om til idrætshal, selskabslokaler samt børnehave og vuggestue. I juni 2007 påbegyndes en ombygning af hele Skibstedgård til boliger. Daginstitutionen flytter til et nyt byggeri på Maglehøj Allé og hallen erstattes af en ny Multihal ved Veksø skole.

På  billeder herunder ses Skibstedgård som den ser ud inden ombygningen.

Der er indkaldt til borgermøde på Veksø kro mandag d. 30.09.13 fra 19 til 20.30,
hvor der vil blive fremvist et byggeprojekt, som KAB vil stå for, hvis der kan opnås
enighed.

18. november 2006

Hovedhuset lige for har daginstitution i underetagén. PÅ første sal er der beboelse. Et kig på den stærkt nedslidte Skibstedhal. Set fra syd.
Inde fra gårdspladsen - Et kig over mod den anden del af
institutionen. Døren lige for er indgangsparti til Pejsestuen
og Den gamle Byrådssal, hvor Borgerklubben holder til. Loftet over institutionen kaldes Dueslaget og anvendes til opbevaring.
Skibstedgård set fra Gl.Hovevej. Bag det store vindue i gavlen findes den gamle byrådssal og nedenunder, selskabs-
lokalet, Pejsestuen,

15. april 2007

Skibstedgård som den ser ud nu, set fra syd

Samme vinkel. Skibstedgård som den i følge salgsmaterialer
kommer til at se ud. Ydervæggene på de 3 længer. Vil blive
bevaret. Som det er lige nu vil ombygningen først blive
påbegyndt efter 1. oktober 2007, hvor den nye Multihal skulle
stå færdig.

horizontal rule

24. november 2007

Først d. 24. november blev den nye Multihal indflytningsklar og folk fra alle foreningerne mødte op for at tømme Skibstedgård og flytte det
hele til Multihallen. Her er det Pejsestuens møbler der flyttes.

Borgerklubben der havde til huse i den gamle Byrådssal bag gavlvinduerne fik deres store ting løftet ud med kran gennem vinduet. I hallen var
idrætsforeningen i gang med at flytte deres ting. Her er det nu Fastelavnsklubben, der havde nedtaget det store maleri, der prydede hallens nordgavl.

Pejsestuen, der engang var kostald er nu tømt og de sidste ting fra Borgerklubben er også ved at blive flyttet

horizontal rule

2. december 2007

Så skulle der være klar til ombygning af Skibstedgård til mondæne lejligheder, men det forlyder, at det er udskudt i hvert fald 1 år. GVL der har
købt Skibstedgård har lejet hallen ud til opbevaring af veteranbiler og den øvrige del af Skibstedgård til bolig for polakker. Allerede dagen efter
at børneinstitutionen var rykket ud, flyttede der polakker ind i institutionens lokaler. 

Noget kønt syn er det absolut ikke. Graffitimalere har været på spil og døre og vinduer er lukket til med træplader

 

En meget forfalden Skibstedgård står tilbage og man kan frygte, at det er et syn vi skal leve med i alt fald mindst et år.

horizontal rule

6. december 2007


For gamle borgere i Veksø, må dette give minde om den gamle rejsestald, der lå længer fremme på den nuværende parkeringsplads ud mod Bygaden.
I vore dage er det ikke heste der skal opstaldes, men veteranbiler. De polske håndværkere er godt i gang med at lave porten, hvor bilerne skal kunne komme ind

Fotos: Finn Lustrup