Husk at melde adresseændring til kassereren

Opdateret 23, november 2008

Opførelsen af REMA 1000

22. maj 2006

Herunder ses tegninger over området, som viser hvordan REMA 1000
skal opføres.

REMA 1000 bygningen ses liggende ud mod Kirkebakken og har et bruttoareal på 1000 m2
Der projekteres med 60 P-pladser. Herunder skitse af bygningen

20. februar 1977


Sådan så der ud  da Fastelavnsoptoget gjorde holdt ved den daværende Texacotank, inden den 
nye Frederikssundsvej var blevet anlagt. Man genkender bygningen i i baggrunden, det nuværende
VEKSØBILERs bagside og billedet er taget på det lille stykke blind vej, når man kører ind ved Byrgesens 
forretning


1985

På dette luftfoto taget af Per Voigt ses den lille kioskbygning, der nogle år
efter blev erstattet af en den bygning, der måtte lade livet for REMA 1000. 

18. november 2006

Kiosk-bygningen lukkede i 2005, da tanken blev Uno-X
selvbetjeningstank. Denne bygning vil blive revet ned
for at give plads til butiksbygningen.
Nogenlunde her vil den nye REMA 1000 blive opført.
Kirkebakken 13 vil blive nedrevet i forbindelse med
byggeriet.
  Vaskehallen forsvinder naturligvis også


28. maj 2007. Det forlyder nu, at byggeriet først startes til oktober, hvor meldingen ellers har været, at det var på dette tidspunkt,
det skulle have stået færdig.

13. september 2007

Vi har kigget længe på, at der ikke skete noget og så pludselig for et par dage siden, kom der gang i sagerne og nu er ned-
rivningen i fuld gang. Tagstenene på kioskbygningen er fjernet.

Kirkebakken 13 er blevet totalt jævnet med jorden og vaskehallen er også en saga.

Der arbejdes sent denne torsdag aften. Det forlyder at REMA 1000 skal åbne 15. november. På billedet til højre er det kun
plankeværket, der står tilbage efter Kirkebakken 13

18. september 2007

Så forsvandt det hele og det skete næsten over en dag, hvor kioskbygningen blev jævnet med jorden.

Kun murbrokker vidner om, at her lå en gang nogle bygninger.

Kirkebakken ved Frederikssundsvej er for en stund et meget åbent område.

24. september 2007

Nu forestår arbejdet med at rydde byggetomten.

Nede fra jorden dukker de store tanke op og man undgår heller ikke at skulle fjerne forurenet jord.

Huse der ikke længe har været synlige fra Kirkebakken er nu blevet synlige.

Her lå parcelhuset Kirkebakken 13 og som det ses, hørte der en kælder til.


 

Det var nok den hurtigste nedrivning - Grillbaren! 

7. oktober 2007

Grusbunkerne der ligger, er kværnet fundament

REMA 100 er nu planlagt til at åbne d. 13. december 2007, så inden længe vil forretningsbygningen formentlig skyde op.
Tilsyneladende holder den dato ikke, da der i skrivende stund (18.11.07) intet er sket.

2. december 2007

Efter lang tids stilstand er der sket noget igen. Grusbunkerne med fundamentet og de gamle tanke er fjernet og der er kørt et nyt
gruslag på.


Det er nu lidt svært at forestille sig, at der åbner en færdigbygget REMA 1000 13. december!

15. december 2007

Ja forestillingen holdt ikke, men nu sker der da noget, der vidner om at en bygning er under opførelse.

De ydre fundamentsten er lagt og det kan give indtryk af, hvor stor den nye REMA 1000-bygning bliver.

Fra denne vinkel er der stadig udsigt til værkstedsbygningen med privatbeboelse og tanken.

Store jordbunker præger indkørslen til Veksø fra Frederikssundsvej/Kirkebakken.

22. december 2007

I løbet af en uge skete der virkelig noget - Fundamentet blev støbt og jerndragere er sat på plads. Det skete samtidig med, at man i Lokalavisen
uge-nyt kunne læse at der ikke forventes åbning af REMA 1000  før tidligst d. 6. eller 13 marts 2008.

Kun 2 benzinstandere er tilgængelige, mens byggeriet står på.

19. januar 2008

Igen kom der pludselig gang i byggeriet og denne gang meget synligt, idet der er blevet rejst ydermure. Det hele er sket indenfor en uge.

Så forsvandt udsigten til husene bagved og de vil forsvinde endnu mere når spærene, der er lagret op foran tankstationen, rejses og der kommer
tag på.

26. januar 2008

Siden sidst er spærene rejst og murerne er i gang med at mure ydervæggene op med røde mursten.

Ud fra bygningens størrelse bliver det en stor butik, der tilføjes Veksø.

Billederne her illustrerer nogenlunde Kirkebakkens forandring.

9. februar 2008

 

Byggeriet skrider fremad, men den forurenede jord har forsinket processen frem til påske, skriver Lokalavisen uge-nyt d. 12.02.

Et kig indenfor, hvor man kan få et indtryk af, hvor stor butikken bliver. Udover REMA 1000 kommer her også et solcenter.

At bygningen kommer til at stå i røde sten, vil nok komme til at give et pænt indtryk.

Lokalavisen uge-nyt skriver også, at benzintanken skal flyttes længere ud mod vejen, men går alt som planlagt åbner både butik og solcenter
efter påske

23. februar 2008

 

  Der sker rigtig noget med byggeriet af den nye REMA 1000. De første vinduer er sat i på nordsiden og der er ved at blive lagt tagsten.

Indvendig ser det nu sådan ud med de nye vinduer, set tæt på og længere fra.

Et kig i rummet helt bagerst i bygningen og på østgavlen, hvor man ser de sorte tagsten er lagt til rette for at blive sat på.

-Og sådan ser det ud fra Kirkebakken, hvor man nu mere og mere kan danne sig et indtryk af, hvordan dobbeltbygningen vil syne i Veksø.

 

Der forestår en del jordarbejder med at etablere parkeringspladser og som tidligere nævnt skal benzintanken flyttes længere ud.
Gennem tiderne har tanken skiftet navn mange gange. I 80erne hed den også Uno-X, men har senere både været en Hydro og en DK-tankstation.

2. marts 2008

 

  Selv om der er lørdag arbejdes der på REMA 1000 bygningen

Og i den forløbne uge er langsiden ud mod Kirkebakken blevet pudset op, så det blev altså ikke noget med røde sten!

8. marts 2008

 

  I det klare forårslys kan man nu se, at der er kommet vinduer i hele gavlpartiet og alle tagstenene er nu på plads.

Her ses det, der bliver indgangspartiet til forretningen og på billedet til højre ligger byggematerialer og jordvolde. Det er ikke helt nemt at tanke
benzin i Veksø lige nu.

16. marts 2008

 

  Så er fronten også blevet pudset op og på billedet tv. ser vi lige ind i det kommende solcenter. På billedet th. ser vi indgangspartiet til REMA 1000.
  På selve tanktaget er den gule beklædning forsvundet og den "gamle" grønne er blevet synlig igen.

Der arbejdes også på pladsen ud mod Frederikssundsvej, hvor der skal etableres parkeringspladser. På billedet th. er der kommet dør i og lagt
betonfundament ved varemodtagelsen.

Også bagtil er der næsten blevet pudset færdig og på billedet th. er dette synet der møder folk på vej ind i Veksø ad Kirkebakken.

17. marts 2008

REMA 1000 har nu overtaget det indvendige, hvor der er blevet lagt gulv og inventaret er begyndt at ankomme. REMA 1000 egne håndværkerhold
har nu taget fat på montagearbejdet.

En malerpige er ved at give den vestvendte endevæg REMA 1000s`blå farve. Th. er vi i den bagerste del af bygningen, der er adskilt fra butikken.
Her er håndværkerne også i gang. 

Pengeskabet der står her, er ikke lige et man tager under armen og forsvinder med. På billedet th. får man et godt indtryk af, hvor stort
butiksarealet bliver.

Der bliver boret og skruet overalt i den nye bygning og helt i front, er der ved at blive monteret kasseapparater.

En forventningsfuld købmand Kenneth Elmbæk i midten glæder sig til at kunne åbne torsdag d. 3. april og i indgangspartiet er de mange indkøbsvogne
også ankommet

Alle fik lige en ordre om, at alle biler på pladsen skulle flyttes ud på vejen, da en stor kran ville komme og løfte hele taget over benzinstanderne
af i et hug! Billedet til venstre er taget 9.47 og det til højre er taget 17.51 og væk var taget.

Efter at tanktaget forsvandt blev de nye bygninger meget synlige og indtil det hele bliver genetableret, må benzintankens kunder døje med at skulle
tanke ude i det fri.

19. marts 2008

Dag for dag er der synlige ændringer indvendig i butikken. Her ses den nu opstillede kasselinje.

Reolvæggene er også ved at være færdigmonteret og på billedet til højre ses kasselinjen set mod ind-og udgangen. 

Kølemontrerne står klar til varerne og de første paller med varer bliver leveret Skærtorsdag. Th. kølerummet til mælkeudleveringen, men set fra et
sted hvor kunderne ikke kommer, da det er her personalet arbejder. Der vil komme til at arbejde omkring 30 medarbejdere i REMA 1000 ansat i
forskelligt timeantal.

 

Købmand Kenneth Elmbæk har taget plads bag ved sit skrivebord i kontoret bagerst i bygningen. Derfra kan han via overvågningskameraer følge
med i, hvad der sker i butikken. En foranstaltning der i vore dage desværre er nødvendig, for at dæmme op for butikstyveri.

Udenfor ser det lidt kaotisk ud med store grusbunker og kæmpehuller i jorden. Gravemaskiner er i færd med at lægge store sorte rør ned, som skal
opsamle regnvand i reservoir, der efterfølgende ledes ud i kloaksystemet i mindre mængder, så systemet ikke overbelastes. Bygningen der indeholder
Veksø biler vil blive "shinet" op, så den i udseende kommer til at ligne de to REMA 1000 bygninger.

Nogenlunde hvor den grå skurvogn er placeret vil benzinstanderne blive placeret og der vil blive anlagt parkeringspladser ned langs de to bygninger
som ses på billedet th. 

29. marts 2008

Der sker noget på 10 dage, men det skal der også, når der er mindre end en uge til åbningen. Bygningen har fået skilt på og gravemaskinerne er
i gang med at klargøre forpladsen, så der kan asfalteres mandag d. 31.03. Købmand Kenneth Elmbæk oplyser at tankstationen ikke vil kunne nå at
være klar til åbningen torsdag 3. april. Taget over standerne vil ikke være på plads, men det vil komme umiddelbart efter. 

Der er også taget fat på huset ved siden af. Der vil blive lagt nyt tag på og det vil blive pudset op i same grå farve som REMA 1000 bygningerne.
Billedet til højre er set fra REMA 1000s indgangsparti og ude til venstre for gravemaskinen vil der komme en ny grillbar, som vil blive drevet af
Steff Houlberg.

Indvendig i butikken er der også sket en masse de sidste dage. Forretningen er blevet fyldt helt op med varer. På de efterfølgende billeder får man
et godt indtryk af det udvalg der vil være. Frem til selve åbningen onsdag d. 3. april kl. 9 vil der blive endelig klargjort med skilte og efter
slutrengøring vil de sidste varer blive udpakket.

3. april 2008 - ÅBNINGEN AF REMA 1000

Endelig oprandt dagen torsdag d. 3. april, hvor REMA 1000 slår dørene op. Skiltene er på plads også på Solcenteret og pladsen foran er nyasfalteret.
Kl. er 8.45 og de første kunder har stillet sig klar.

Foran indgangen er snoren  klar til at blive klippet kl. 9. Inde i butikken står Pia og Jimmi Jacobsen, naboerne fra VEKSØ BILER klar med en
indflytningsgave. Pia og Jimmi drev tidligere tankstationen og den nu nedrevne kioskbygning.

Tålmodigt venter Veksøborgerne på at kl. skal blive 9., så de kan komme ind og tage butikken i brug. For mange i byen er det et mangeårigt ønske,
der nu bliver opfyldt - En stor dagligvarebutik i Veksø og der er virkelig blevet arbejdet på højtryk for, at det hele skulle være klar til åbningen. 

 

Ja og det blev der faktisk lige til det allersidste, hvor de sidste varer kom i kølediskene. BKI damen var også klar med kaffen til de kunder der få
minutter senere ville myldre ind.

Så er det nu! kl. er 9.00. Ude i døråbningen har vi butikschef, Kenneth Elmbæk og direktør for REMA 1000 Danmark, Henrik Burkal,
der efter en kort tale til kunderne, klippede snoren over - REMA 1000 på Kirkebakken i Veksø var åben. 

 

Den allerførste kunde i REMA 1000 er nu inde med indkøbsvognen. 

Åbningen var virkelig noget af et tilløbsstykke, hvilket de to billeder her tydeligt illustrerer - Indkøbsvogn efter indkøbsvogn rullede ind.

Her kan vi præsentere Lise Kolding fra Hesselholm i Veksø som var den allerførste kunde,
der kom gennem kasseapparatet. 

Kenneth Elmbæk og Henrik Burkal travlt beskæftiget med at uddele roser til de første kunder og indenfor var forretningen fyldt godt op med kunder.

 

-Og så blev der travlhed ved kasseapparaterne.

 

Kunderne blev budt på en kop frisklavet kaffe, mens andre fyldte varer i indkøbsvognene.

At dømme på Kenneth Elmbæk og Henrik Burkals ansigtsudtryk er der stor glæde over åbningens forløb og lidt senere inde i lokalet bag butikken,
blev det fejret med stort morgenbord. Henrik Burkal ønsker her Kenneth Elmbæk held og lykke med butikken i Veksø. REMA 1000 har i øvrigt planlagt 140 nye butikker landet over, så der venter nok mange indvielser af lignende art. 

Veksøborgerne er absolut også glade for at have fået deres egen store dagligvarebutik. På billedet til højre ses de helt nyanlagte P-Pladser.
Det endelige asfaltlag vil først blive lagt i eftersommeren, men inden længe vil tankstationens benzinstandere komme på plads bag hegnet til højre
og over dem kommer der igen et tag henover. 

Hele forpladsen  mangler stadig en del, men når alt er færdigt, vil det give denne del af Veksøs indgang et ordentligt og tiltrængt forskønnelsesløft.

Huset med VEKSØ BILER er i den grad ved at få det tiltrængte løft og i løbet af de kommende 14 dage vil det stå færdigt og være helt i stil med de
to REMA 1000 bygninger.

                            

                           Tillykke til REMA 1000 og tillykke til Veksø med en rigtig dagligvarebutik.

18. april 2008 

Det er nu mere end 14 dage siden at REMA 1000 og Solcenteret åbnede, men der mangler stadig en del færdiggørelse udendørs. 
Der er dog plantet nye træer hele vejen rundt på grunden, så det enlige birketræ får selskab.

I mellemtiden har VEKSØ-biler også fået sit nye tag. Der er også ved at blive gjort klar til at flytte benzinstanderne, der kommer til at være bag
indhegningen.

26. april 2008 

Det trækker lidt ud med færdiggørelsen af forpladsen, men VEKSØ-biler er ved at få et nyt gavlparti og der er også blevet bygget et nyt skur på
forpladsen.

5. maj 2008 

Så sker der noget igen og det er taget over benzinstanderne, der nu er ved at blive konstrueret. Samtidig arbejdes der også med at reetablere fortovet
og mon ikke også den skæve lygtestander bliver rettet op.

7. maj 2008 

Så kom der tag på og på bygningen med VEKSØ-biler er der kommet nye gavlvinduer i. Til gengæld er der ikke igen lavet en balkon, som der tidligere var.
Mon ikke træværket males i samme grå farve som REMA 1000-bygningerne?

15. maj 2008 

Nu kan man igen se på taget over benzinstanderne, hvilket selskab der leverer brændstoffet. Området mangler dog stadig en del før det er færdigt.

8. august 2008 

Området ved REMA 1000 og Uno-X tanken er ved at være færdiggjort. Der er blevet lagt flis i kanten ud mod Kirkebakken og der ligger ikke længere grusbunker.
Hvorvidt der kommer et ny pølsevogn, er et ubesvaret spørgsmål. Det forlød tidligere at Steff Houlberg ville etablere en sådan.

På et tidspunkt er det også meningen, at der skal pålægges et nyt lag asfalt.

Også bagtil på bygningen "Veksøbiler" er der sat ny gavl op og her er der i modsætning til forsiden, fortsat en balkon. 

  16. november 2008 

Pølsevogn kan man vel næppe kalde den, men her er den så bygningen der blev løftet på plads for nogle dage siden og som er placeret på hjørnet
ud mod Kirkebakken.Fotos: Finn Lustrup