Husk at melde adresseændring til kassereren

Oprettet 21.03.2015

Kelsted før og nu - serie 5

Se hvordan Kelsted er blevet til i før og nu billeder

Har du billeder, der vil være interessante til denne side, må du meget gerne kontakte
mig på: lustrup@mail.dk

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 3. Til billedserie 4.
 

26. august 1984                                    De gule rækkehuse                             11. april 1994
Et kig mod fløjen med 402-412. Tv. ses byggeriet i Korshøj. 
      
15. april 2006                                      De gule rækkehuse                                            4. april 2014
 

 

26. august 1984                               De gule rækkehuse                               11. april 1994
Man er nået lidt længere med husrækken 414-420                                      
15. april 2006                                        De gule rækkehuse                                         4. april 2014
Et lille vindue er kommet til i gavlen ind til nr. 414

 

1. september 1984                         Stamvejen ved vej 3                                   11. april 1994
Stamvejen før Fiskerhusene. Th. ses nr. 301                                                      Samme sted i 1994 og nu med Fiskerhusene 
15. april 2006                                     Stamvejen ved vej 3                                           4. april 2014

 

1. september 1984                        Kelsted - øverste parkeringsplads                 11. april 1994
Kildevej nr. 2 under opførelse. Bag denne ses Kelstedgård                        Samme sted og bag Kildevej 2 ses Kelstedgård. Nu som
og da var den stadig en gård.                                                             ung
doms- og ældreboliger.      
15. april 2006                                       Kelsted - øverste parkeringsplads                       4. april 2014
Kildevej 2 er blevet gul og Grundejerforeningen har fået en                   Men den bruges ikke så meget mere nu hvor der informeres
informationsstander.                                                                      via mail.

 

1. september 1984                                 Kelsted vej 1                                                 11. april 1994
Nr. 143 under opførelse set fra en jordbunke i haven til nr. 209    
15. april 2006                                               Kelsted vej 1                                                   21. april 2014
Beplantningen er skudt i vejret siden 1994

 

 

5. september 1984                                     Kildevej                                                 11. april 1994
Kildevej 4 (th.) det første hus i Kelsted og Kildevej 2 med             Kildevej med sine 2 huse er også en del af Kelsted og har fået sit
tagspær og gavlen af nr. 321. Lige for ses nr. 303.                      navn efter Kildestien, der løber i siden af Kilen langs Korshøj.
Set mod syd
                                                                      
15. april 2006                                                  Kildevej                                                               4. april 2014
                                                                                          
                   Hækken er blevet udskiftet

 

22. september 1984                         Korshøj/Kelsted-kilen                             11. april 1994
Udsigt fra de store jordvolde i Korshøj hen over Kilen.                               Nogenlunde samme sted i 1994, hvor den gamle Klidesti
Lige for ses vej 2, hvor 201 og 229 er under opførelse.                             nu er flisebelagt
.
15. april 2006                                           Korshøj/Kelsted-kilen                                           20. april 2014
Legepladsen er blevet udvidet siden 1994                                               Fliserne er ikke helt så pæne længere

                                                                 

8. december 1984                                       Kelsted vej 1                                          11. april 1994
Nr. 143 og 143 på vej 1. Nr. 145 er endnu ikke blevet opført                           Så er nr. 145 også kommet til længst til højre
Bagved ses nr. 209.        
15. april 2006                                              Kelsted vej 1                                                       6. april 2014
Beplantningen dækker efterhånden helt for husene.

 

7. juni 1986                                               Kelsted vej 1                                            11. april 1994
Dobbelthusene er nu færdige og er set fra stien, der støder ud
til hovedtrappen
15. april 2006                                                 Kelsted vej 1                                                    6. april 2014     
 

 

26. august 1984                                          Kelsted vej 2                                         11. april 1994
Udsigt fra hovedstien til vej 2, hvor 223 ses til venstre og                    Samme sted i 1994. Tv ses en ny tilbygning til nr. 221, der 
til højre nr. 211, der endnu ikke har fået mursten.                               dækker helt for nr. 223.
15. april 2006                                                 Kelsted vej 2                                                       6. april 2014
Næsten samme motiv som de 2 øverste.

 

Juli 1985                                                    Kelsted/Korshøj                                       11. april 1994
Udsigt til Korshøjbebyggelsen fra nr. 420                                              Samme sted i 1994. Nu med legepladsen og bemærk den
                                                                                                    store sten, der fik lov til at blive liggende.
15. april 2006                                                Kelsted/Korshøj                                             20. april 2014
                                                                                                 Et par træer er fældet og blevet til sidde/balancebom

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 3. Til billedserie 4.

Fotos: Finn Lustrup