Husk at melde adresseændring til kassereren

Oprettet 21.03.2015

Kelsted før og nu - serie 4

Se hvordan Kelsted er blevet til i før og nu billeder

Har du billeder, der vil være interessante til denne side, må du meget gerne kontakte
mig på: lustrup@mail.dk

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 3. Til billedserie 5.
 

 
10. marts 1985                                    Fiskerhusene                                           11. april 1994
1985 var en meget kold vinter med sne, der lå længe. Her et   1994 kan man fra samme placering ikke se nr. 102. Øverst
kig ned ad det, der senere skulle blive strædet mellem             fra venstre har vi nr. 204,112 og 110. Lige for har vi nr. 202,
Fiskerhusene. Nr. 102 blev det først opførte Fiskerhus.           114 og 116 og helt bagerst skimtes 104.
                                                                                   
 
 
15. april 2006                                             Fiskerhusene                                                    4. april 2014
Næsten uforandret siden 1994.                                         Og fortsat uforandret bortset fra en hæk.
 

 

 
10. marts 1984                                          Fiskerhusene                                        11. april 1994
I modsat retning er øverst til venstre 308 kommet op og        Godt og vel 10 år efter er i venstre side 208 og 302 kommet
overfor nr. 306 og 304. Foran det ses fundamentet til 208.     til og overfor dækker 206 nu for 304.                               
 
 
15. april 2006                                           Fiskerhusene                                                    4. april 2014
Forårsstemning i strædet. I baggrunden har vi de gule
rækkehuse
 

 

 
7. april 1985                                        Fiskerhusene                                             11. april 1994
Vindueskiggere på spil i 101 før indflytning! I baggrunden ses       Samme sted 9 år efter.
206 opført med tag på og til venstre er 302 også kommet til      
 
 
15. april 2006                                         Fiskerhusene                                                     20. april 2014
I 2006 kan man igen se de bagvedliggende huse.
 

 

 
8. april 1984                                          Kelsted vej 2                                           11. april 1994
Vi befinder os her ud for nr. 211 og der ligger gasbetonblokke        Fra venstre 213 og 215
på plads til nr. 215.        
 
 
15. april 2006                                              Kelsted vej 2                                                   6. april 2014
Samme sted i 2006
 

 

 
24. juli 1984                                           Kelsted vej 2                                              11. april 1994
I de første år var der næsten flere skurvogne end huse i         I højre side ses øverst en smule af 207 og derefter 205, 203
Kelsted. Her på vej 2 ses det nyopførte 227, mens den           og 201.
nederste del af venstre side, slet ikke var bebygget       
 
 
15. april 2006                                               Kelsted vej 2                                                  4. april 2014
                                                                                  
Der er forsvundet nogle træer ved  nr.227
 

 

 
24. juli1984                                  De gule rækkehuse                                          11. april 1994
Fundamentet er lagt til det, der skal blive til nr. 402-412        
 
 
15. april 2006                                     De gule rækkehuse                                              4. april 2014
                                                                                   Børnene fra 2006 er nok blevet lidt for store til at lege der
                                                                                   mere.
 

 

 
30 juli 1984                                      Kelsted vej 1/2                                             11. april 1994
Fra "haven" til 209 kunne man følge byggeriet på vej 1.             I 1994 så det sådan ud set fra haven i 209. Bevoksningen
Fundamentet er lagt til nr. 141 og der er gravet ud til nr. 143     er siden blevet så høj, at det ikke tjener noget formål at
                                                                                      tage et foto i 2006.
 
 
21.april 2014                                      Kelsted vej 1/2                                            
I 2014 kan man kun lige skimte tagryggen af nr. 141
 

 

 
30 juli 1984                                          Kelsted vej 2                                            11. april 1994
Igen set fra haven til nr. 209, denne gang mod øst. Tv. er det                    207 har fået en tilbygning bagtil.
nr. 207 der er under opførelse. Længere bagude ses nr. 201.        
 
 
21.april 2014                                          Kelsted vej 2
 
 
 
11. august 1984                                   Maglehøj Allé                                            11. april 1994
Sådan tog Kelsted sig ud gennem vinduet fra regionaltoget      I 1994 er det et helt andet syn passagerer fra S-toget får at
mellem Ballerup og Frederikssund med vej 2`s huse og for-      se.
mentlig nr. 139 som det første hus på vej 1.        
 
 
15. april 2006                                             Maglehøj Allé                                              21. april 2014   
En ny lysstander er kommet til i forbindelse med udvidelse                  Træet har fået en lidt tykkere stamme siden 2006
af S-banen med spor 2
 

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 3. Til billedserie 5.
 

Fotos: Finn Lustrup