Husk at melde adresseændring til kassereren

Oprettet 21.03.2015

Kelsted før og nu - serie 3

Se hvordan Kelsted er blevet til i før og nu billeder

Har du billeder, der vil være interessante til denne side, må du meget gerne kontakte
mig på: lustrup@mail.dk

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 4. Til billedserie 5.
 

 
30. november 1985                                  Maglehøj Allé                                            11. april 1994
Et vinterklædt nybyggeri. 105/107 og 109/111 halter lidt       
bagefter. De oprindelige planer var ellers, at husene skulle
ligge på den anden led, men det blev ændret til det nuværende.
 
 
15. april 2006                                             Maglehøj Allé
 
 

 

 
30. november 1985                         Stamvejen set fra Maglehøj Allé                  11. april 1994
I løbet af året blev Fiskerhusene opført som randbebyggelse        Enkelte udestuer og ekstra vinduer er kommet til!
ud mod "Kilen" mellem Kelsted og Korshøj.                                        
 
 
15. april 2006                           Stamvejen set fra Maglehøj Allé                                     6. april 2014
Sådan tager det sig ud i 2006.
 

 

 
7. juni 1985            Maglehøj Allé set fra hovedtrappen mod øst                    11. april 1994
De ens huse er der og nu er det haverne, der kan komme til       Haverne er kommet til med det individuelle præg
at sætte det individuelle præg.                                                                                      
 
 
15. april 2006                           Maglehøj Allé set fra hovedtrappen mod øst                6. april 2014
                                                                                  
     Der er kommet styr på hækkene
 

 

 
7, juni 1985                                          Kelsted Vej 1                                               11. april 1994
Fra dengang da vej 1 stadig var en byggeplads, set ved den             Samme sted i 1994
midterste Parkeringsplads.                        
                                                                                   
 
 
15. april 2006                                            Kelsted vej 1                                                    6. april 2014
 
 

 

12. september 1985                                      Kelsted vej 1                                     11. april 1994
Fra venstre Fundamentet til 125/127 - Murene oppe på                Samme motiv set fra nr. 143
129/131 og tagspær på 133/135. Set fra nr. 143.                                                                                       
 

                                                                              Kelsted vej 1                                              27.april 2014

 

 
12. september 1984                                         Kelsted vej 1                                    11. april 1994
Igen udsigt fra nr. 143. Nr. 145  blev det sidst opførte
på højre side a vej 1..        
 
   
   

 

 
31. august 1985                                   Kelsted vej 2                                             11. april 1994
Ikke spillemand på en tagryg, men fotograf på  en tagryg på        227 har fået glas-udestue og hele Korshøj er opført.
nr. 209. Til venstre ses 227 og bag Fiskerhusene er det kun         I baggrunden kan man se at "byen" er ved at komme 
den øverste del af Korshøjbebyggelsen, der er opført.                 nærmere.
 
 
16. april 2006                                         Kelsted vej 2                                                    20. april 2014
Igen ligger den største forandring i beplantningen og mange flere biler
 

 

 
12. september 1985                         Kelsted vej 1                                                 11. april 1994
Fundamentet til 121/123, set fra nr. 143. I Baggrunden Veksø         -Og her det opførte 121/123
station før det var en S-togsstation.                                                                                  
 
   
   

 

 
30. december 1984                        Kelsted stamvejen ud for 1  set mod nord       11. april 1994
Nr. 151 under opførelse og i bagved nr. 201.                          Samme sted i 1994, hvor nr. 151 har fået tilført en
                                                                                     udestue.
                                                                                   
 
 
15. april 2006                           Kelsted stamvejen ud for 1  set mod nord
Vejtræerne er blevet en anelse mere synlige siden 1994!
 

Til billedserie 1 Til billedserie 2.  Til billedserie 4. Til billedserie 5.

Fotos: Finn Lustrup