Husk at melde adresseændring til kassereren

Oprettet 21.03.2015

Kelsted før og nu - serie 2

Se hvordan Kelsted er blevet til i før og nu billeder

Har du billeder, der vil være interessante til denne side, må du meget gerne kontakte
mig på: lustrup@mail.dk

Til billedserie 1 Til billedserie 3.  Til billedserie 4. Til billedserie 5.
 

 
8. april 1984                                          Kelsted vej 2                                                    11. april 1994
Et kig fra 207 ned mod stamvejen. Ikke et eneste hus er            Samme sted i 1994 og nu med Fiskerhusene og Korshøj i
opført på den nederste del af vej 2. Helt oppe i højre hjørne        baggrunden
skimtes Maglehøj Allé.        
                                                                                   
 
 
15. april 2006                                               Kelsted vej 2                                                    2.april 2014
Beplantningen er skudt godt i vejret siden 1994                         Ja men også skåret ned igen!
 

 

 
8. april 1984                                               Kelsted vej 2                                    11. april 1994
På modsat side th. er nr. 223 under opførelse. herefter ses            10 år efter er der fuldt udbygget og nr. 221 er endda
nr. 221, 219 og 217. Nr. 217 var på det tidspunkt næsten helt        blevet bygget ud
færdigt. I baggrunden skimtes husene på Bjørnebakken                                       
 
 
15. april 2006                                                Kelsted vej 2                                                20.april 2014
Udover at træerne er blevet højere siden 1994, er den største       Siden er der så kommet en ny asfaltbelægning, men bilen
forandring nok asfaltreparationen.                                            holder der stadigvæk.
 

 

 
9. juli 1984                                          Kelsted ud for vej 2                                   11. april 1994
Kelsted vej 2 set fra stamvejen. Tv, 205 under opførelse.      Samme sted i 1994 med opførte 205 og 229. 207 har
Th. ses der der bliver til 229.                                            fået ny farve på gavlen
 
 
15. april 2006                                        Kelsted ud for vej 2                                           4. april 2014
-Og som hjørnet tager sig ud i 2006
 

 

 
6. maj 1984                                   Maglehøj allé set mod vest                                11. april 1994
Nyopførte huse i højre side af vej 2 (det gule er 223) og bag         I 1994 har dobbelthusene lukket for de flestes udsigt
det ses husene på vej 3. Yderst th. 301 og derefter 303 og
305 bag skiltet, Dengang havde vej 3 en fantastisk udsigt.
Bemærk salgsskiltet med grunde i Kelsted.
 
 
15. april 2006                                       Maglehøj Allé set mod vest                               6. april 2014
Siden 1994 er der kommet en fodgængerovergang til
 

 

 
8. september 1984                         Maglehøj Allé ud for stamvejen                      11. april 1994
Fra venstre ses de første huse på vej 1, nr. 141 og 143.          Kun lygtepælen giver et fingerpeg om at det er samme sted.
Bag 141 ses på vej 2 mød højre, 211, 209,207, 205                 Man kan lige skimte gavlen på nr. 205
(under opførelse)  og 203 og lige en anelse af 201.                                                                                           
 
 
15. april 2006                                     Maglehøj Allé ud for stamvejen                            6. april 2014
Drivhuset til nr. 101 er nu gemt bag hækken.
 

 

 
8. september 1984                         Maglehøj Allé set mod øst                               11. april 1994
Fra tiden før dobbelthusene...                                                 -Som i 1994 var blevet randbebyggelse til Maglehøj Allé
 
 
15. april 2006                                   Maglehøj Allé set mod øst                                         4. april 2014
I 2006 er dobbelthusene forsvundet igen bag en beplantning,
men at vi har S-Togsstation, det ved beboerne i dobbelthusene!
 

 

 
30. december 1984                         Maglehøj Allé ud for stamvejen                       11. april 1994
Ved slutningen af 1984 var 141 og 143 færdige og nr. 149 var    På dette billede kan man se 151 over bevoksningen fra 102
kommet til. Nr. 151 var under opførelse yderst th.       
 
 

6. april 2014                                           Maglehøj Allé ud for stamvejen
Store forandringer - Fodgængerovergang

 

 

 
2. oktober 1985                         Maglehøj Allé ud for stamvejen                            11. april 1994
Alle husene på højre side af vej 1 er nu opførte. Lige for ses         
145, 147 og 151. Helt til venstre ses de første dobbelthuse
under opførelse.
 
 
15. april 2006                           Maglehøj Allé ud for stamvejen                                    6. april 2014
 
 

 

 
2. oktober 1984                                    Maglehøj Allé                                            11. april 1994
Dobelthusene under opførelse. Fra venstre 135/133, 131/129,     Fra venstre 135/133, 131/129, 127/125, 123/121 og
127/125 og kun med mure 123/121. Bagest fra venstre              119/117.
mod højre 139, 141 og 143.
 
 
15. april 2006                                             Maglehøj Allé                                                  6. april 2014
 
 

Til billedserie 1 Til billedserie 3.  Til billedserie 4. Til billedserie 5.
 

Fotos: Finn Lustrup