Generalforsamling på Veksø kro 5. april 2011Husk at melde adresseændring til kassereren

GENERALFORSAMLING 2011
5. april afholdt Grundejerforeningen den ordinære generalforsamling på
Veksø kro.


34 var mødt op til foreningens ordinære generalforsamling, hvilket indtil nu
er det højeste antal.


Der blev budt på smørrebrød til en start.


Der er mulighed for at få en snak med dem, man ikke lige kender.


Johnny Kasting fra Nordsjællands politi er ankommet


Et vue ud over salen.


Bestyrelsen har sat sig ned, mens måltidet indtages.


Johnny Kasting gav en meget interessant indsigt i, hvordan en indbrudstyv tænker.
Forud for mødet havde Kim gået rundt i vores forening og været inde i flere
haver uden at nogen havde antastet ham!


Et kort viste, at Kelsted er det mest indbrudsplagede område i Veksø!


Indbrudstyve bruger Google eath til at se på flugtveje fra vores huse.


Generalforsamlingen er gået i gang. Formanden Michael Frydendal Larssen gennemgik bestyrelsens beretning.


Derefter tog Jan Mikkelsen over og gennemgik Kelsted-undersøgelsen.


Næstformand, Hans-Erik Pedersen har valgt at udtræde efter at have siddet
i bestyrelsen siden 1993. Michael overrækker Hans-Erik en vingave for
indsatsen.


Tilsvarende har suppleant, Anders Wejrup også valgt at takke af, efter at have
været i bestyrelsen siden 2003.


Fortjente klapsalver til de to afgående. Nyvalgte til bestyrelsen: Kent Hørlyk
Sehested og Martin Haugaard

Foto: Frank Fabricius og Finn Lustrup