Husk at melde adresseændring til kassereren


ASFALTARBEJDE FORÅR 2010

Siden opdateret 1,juni 2010

Orientering fra kasserer, Stig Hansen.

Manglende arbejder ved nr. 127, 129, 211 og 213 Vi blive udført i denne uge senest fredag af Skælskør Anlægsgartnere.

Herunder følger en meddelelse fra Formanden, Michael Frydendal Larssen udsendt 30.05.10 kl. 22.

Som I sikkert har set blev vores veje ikke lavet færdig i dag som planlagt - NCC fortalte, da jeg ringede til dem kl. 12., at de ikke havde startet op pga vejrudsigten.

Jeg ved ikke hvornår de laver stamvejen og ramperne færdige - men regner med en melding i morgen mandag.

Asfaltgruppen lavede i dag en gennemgang af det arbejde der allerede er udført og noterede følgende:

Vendeplads på 3. vej: Hjørnet er bulet og ujævn og ikke tromlet jævnt.

Bund af 3. vej: Gren knækket af vejtræ

Start af 3. vej: Mangler tromling i en stribe i højre side

Kryds ved 3. vej: Sort "primer" er løbet ned over fliser

Start af 2. vej: der er buler/ujævnheder i asfalten på dette stykke

2 vej generelt: Trykmærker i asfalt efter traktor

Vendeplads på 2. vej: Stor niveauforskel i samling

Trappe: Flise knækket

Trappe: Sorte stænk på første del af trappe

Vendeplads på 1. vej: Samling ujævn

Stamvej - 1. del: Samling i midten er ujævn

Kryds ved 1. vej: Sorte mærker på fliser

Parkeringsplads ved gule rækkehuse: Tydelige sorte kørespor på fliser

Desuden kiggede vi på behovet for ramper og noterede følgende:

103: Rampe

105: Rampe + Asfalt bag kantsten

107: Rampe + Asfalt bag kantsten

109: Rampe + Asfalt bag kantsten

115: Rampe

117: Rampe

123: Asfalt bag kantsten

125: Asfalt bag kantsten

127: Asfalt bag kantsten + Fliser rettes

129: Asfalt bag kantsten + Fliser rettes

131: Asfalt bag kantsten

133: Asfalt bag kantsten

201: Rampe

203: Rampe

205: Rampe

207: Rampe

209: Rampe

211: Asfalt bag kantsten + Fliser rettes

213: Asfalt bag kantsten + Fliser rettes

215: Rampe

217: Rampe

219: Rampe

309: Rampe

1. vej mod sti: Rampe

2. vej mod sti: Rampe

3. vej mod sti: Rampe

Mvh. Asfaltgruppen

 

29.05.2010


NCC planlægger at lave stamvejen færdig søndag morgen d. 30.05 fra kl. 7. Alternativet var mandag morgen d. 31.05 fra kl. 4! da de skal være klar på en motorvej fra kl. 7 mandag. 
Der vil blive lavet opkørsler relevante steder, men hvornår det sker kan ikke siges med sikkerhed
.

Fra fredag d. 21/5 til tirsdag 25/5: Reetablering af bærelag i revner og kantfræsninger på alle veje (det vides ikke om der tømmes skrald mandag pga. pinse - men ellers lover NCC, at de godt kan komme til at tømme skraldespande tirsdag.

Onsdag 26/5: Afspærring af 2. & 3. vej mellem 7:00 og 18:00 (senest)

Torsdag 27/5: Afspærring af 1. vej mellem 7:00 og 18:00 (senest)

Fredag 28/5: Stamvej afspærres (1 side af gangen) 

Nøjagtigt tidspunkt for udførelse af OB belægning på stierne kendes ikke endnu.

Husstandsomdelt 6. maj 2010

INFORMATION MAJ 2010

Asfaltering af kelsted

 

På generalforsmalingen den 20. April 2010 blev det vedtaget, at igangsætte renovering og asfaltering af veje og stier tilhørende grundejerforeningen Kelsted.

Den overordnede tidsplan er som følger:  

·         Uge 18-19: Opretning af stier

·         Uge 20: Nødvendig opretning af kantsten

·         Uge 21: Asfaltering af stamvej og stikveje

·         Uge 21-22: Overfladebehandling af stier  

Anlægsarbejdet tilstræbes udført med mindst mulig gene for beboere og skraldefolk, men det bliver nødvendigt at flytte alle biler inden kl. 700 den dag jeres stikvej bliver asfalteret. Bestyrelsen vender tilbage med mere detaljeret information, så snart den detaljerede tidsplan er udarbejdet.  

Følg med på vores hjemmeside. Den opdateres løbende, dels med hvad bestyrelsen beskæftiger sig med, dels hvad der rør sig i Veksø