Husk at melde adresseændring til kassereren

Fællesarbejde 30. september 2007

Briefing kl. 10 på den nederst parkeringsplads, inden der                            Aktivitet på stamvejen
tages fat på efterårets rengøring af Kelsted.

1. stikvej får en kærlig omgang med kostene

Finn Kærå sørgede faktisk for, at der dukkede en ekstra                 Hold 2 i gang med Stamvejen
parkeringsplads frem ved De gule rækkehuse

Igen blev der ordnet omkring hovedtrappen, der blev         Bedet nede ved den første parkeringsplads kræver
klippet så barnevogne igen kan rulle nedad på køre-           mange hænder for at komme til at se ordentligt ud
sporene

Pausemøde - med en forfriskning til de mange, der deltog i arbejdet med at gøre Kelsted pæn.
 

Fællesarbejdsdagen, der afvikles i løbet af 1½ time, styrker det gode naboskab

De nyeste beboere i Kelsted bliver præsenteret                  Vores børn har det pragtfuldt med at se på, hvordan den
                                                                                                        den store flismaskine findeler kæmpebunker af træer
                                                                                                        og buske.

Vi er næste færdige og kl. er kun 11.30                                  Hans-Erik må holde godt igen på traileren med
                                                                                                        hækafklip.
 


Igen skal der lyde en stor tak til jer, der mødte op og gav en hånd med

 

Fotos: Finn Lustrup