Husk at melde adresseændring til kassereren

Fællesarbejde 29. april 2007

Traditionen tro mødtes vi på Parkeringspladsen ved de            Pausemøde ved den første parkeringsplads.
gule rækkehuse i et helt utroligt pragtfuldt forårsvejr

 

Flere var kommet til i løbet af den første time og gav en hånd med.

Stamvejens smertensbarn, ukrudtsbedet blev igen omdannet til et bed! Hovedtrappen fik også en tiltrængt omgang.

Hele hovedstien blev fejet og renset for grenaffaldet,         Skiltet med legende børn blev flyttet ned til indkørslen
der havde gemt sig i det høje græs og jo det er rigtigt,       til Kelsted for at gøre det mere synligt.
vi er stadig i april selv om naturen ligner et godt stykke
inde i maj måned.

 


Tak til jer der mødte op og ofrede et par timer på fælleskabet