Husk at melde adresseændring til kassereren

Oprettet d. 8. august 2007

Jordskred i Brøns mose
 

5. juli 2007: Den voldsomme og vedvarende regn foranledigede et stort jordskred
ved bænkene og mindestenen ved Brøns mose. Skredet er ca. 8-10 meter bredt
og næsten 2 meter dybt. De nedenstående fotos optaget af Ole Hovøre d. 6. juli
viser hvor omfattende jordskredet var.

 
 
 

horizontal rule

Fotos: Ole Hovøre 2007