Husk at melde adresseændring til kassereren

GENERALFORSAMLING 2010
20. april afholdt Grundejerforeningen den ordinære generalforsamling på Veksø kro.


Formand Michael Frydendahl-Larssen byder velkommen til 
generalforsamlingen.


27 var mødt op til foreningens ordinære generalforsamling.


Som foregik i den hyggelige teatersal på Veksø kro


Forplejning var der også i form af smørrebrød.


Som her indtages.


Per Thomassen, konsulent for Rationel vinduer var inviteret til at komme og fortælle om vinduesudskftning.


Der lyttes ineresseret.


Efter indslaget kunne den egentlige generalforsamling starte og hovedemnerne
var den forestående asfaltering af vejene og om vejfonden fremover kunne
blive en reservefond, samt om vi skulle have reklamefinansieret legeplads
på Kilen - Det skulle vi ikke! 

Foto: Finn Lustrup