Husk at melde adresseændring til kassereren

GENERALFORSAMLING 2009
 

2. april afholdt Grundejerforeningen den ordinære generalforsamling på Veksø kro.


Formand Michael Frydendahl-Larssen gør klar til generalforsamlingen.


Bordet et også gjort klar til mødedeltagerne.


Der var højt belagt smørrebrød til at stille sulten inden generalforsamlingen.


24 af grundejerforeningens medlemmer var mødt op for at høre på og kunne
give sin mening tilkende.


Generalforsamlingen blev indledt med et indlæg om Fastelavnstraditionen i 
Veksø, der fejrer sit 100 års jubilæum til næste år.


Et forslag om at markere P-båsene især oppe ved De gule rækkehuse blev
vedtaget og bestyrelsen skal nu arbejde videre på at finde en løsning på det.

Foto: Finn Lustrup