Husk at melde adresseændring til kassereren

GENERALFORSAMLING 2008
 

Tirsdag d. 1. april afholdt Grundejerforeningen den ordinære generalforsamling
i foreningslokalet i den helt nye MultihalFormand Michael Frydendahl-Larssen bød velkommen og præsenterede aftenens
program.De fremmødte grundejere til generalforsamlingen.Lige som i 2007 blev der budt på en lækker buffét leveret af Njors festservice
fra slagtergården i Veksø.
Forud for generalforsamlingen fik vi en orientering af Karsten Dueholm fra
Dansk Kabel TV, der ombygger og vedligeholder antennenettet i Veksø

Kasserer, Stig Hansen gennemgik årsregnskabet for 2007Stig Hansen blev også hædret for sit 25 års jubilæum i Grundejerforeningens
bestyrelse, hvor han lige siden "fødslen" varetaget kassererposten 

Foto: Finn Lustrup