Husk at melde adresseændring til kassereren

GENERALFORSAMLING 2007
 

27. februar afholdt Grundejerforeningen den ordinære generalforsamling på Veksø kro.Formand Michael Frydendahl-Larssen bød velkommen og præsenterede aftenens
program for de fremmødte...
Der blev budt på en buffét leveret af Njors festservice fra slagtergården i Veksø.Forud for generalforsamlingen orienterede Tom Løwenstein fra G4S om firmaets
alarmeringssystemer.
 

horizontal rule

Foto: Finn Lustrup