Husk at melde adresseændring til kassereren

Seneste opdatering 14. august 2007

Opførelsen daginstitutionen
De 4 årstider

Som et led i Bymidteprojektet, hvor Skibstedgård skal ombygges til boliger, skal der også opføres en hel ny daginstitution til erstatning for den der findes på Skibstedgård.

Institutionen kommer til at ligge på Maglehøj Allé overfor Brøndsted bebyggelsen.
Gravearbejdet blev påbegyndt i august måned.

              18. november 2006

  Fundamenterne er lagt, som det kan anes bag jordvoldene.

horizontal rule

17. December 2006

De bærende randfundamenter er nu ved at være lagt. Tidsplanen holdes!

horizontal rule

11. februar 2007

 
 

Byggeriet skrider frem nede på Maglehøj Allé. Betongulvene er lagt og de bærende træbjælker er ved at blive sat op.
Spærene er kommet og rejsegildet nærmer sig.

horizontal rule

17. marts 2007

 

 

Der er virkelig kommet skred i byggeriet, som det kan ses af disse billeder taget på en meget stormende lørdag. På
det nederste billede taget ind gennem østgavlen får man et godt indtryk af, hvor meget plads der bliver.

horizontal rule

5. april 2007

 

 

Der var rejsegilde på "De fire årstider" for nogle få dage siden. Det er en institution, som får plads til 60 børn i alderen
0-6 år, en legestue til dagplejerne i Veksø og et grupperum til sproggrupperne i Stenløseområdet. Institutionen skulle
være klar 15. august. Den oprindelige dato var 1. juni. Forsinkelserne skyldes i følge Lokalavisen uge nyt problemer med
at skaffe materiale og håndværkere, men som det fremgår af billederne her er der da sket en del siden 17. marts

 

horizontal rule

27. maj 2007


Det er lidt svært at se hvor meget der er sket siden sidst, men det ser ud som om, der er kommet
det rigtige tag på, ellers er det nok mest indvendig der er sket noget.

horizontal rule

5. juni 2007

 

 

En hel del er der da sket. Bygningerne er blevet beklædt og der arbejdes nu meget indvendigt

horizontal rule

11. august 2007

 

 

Institutionen nærmer sig nu ibrugtagning og udvendig er der nu blevet asfalteret og diverse legeredskaber er blevet opsat.
På torsdag d. 16. august tages den i brug og det vil samtidig betyde, at institutionen på Skibstedgård lukker

horizontal rule

14. august 2007

 

 

Det er faktisk dagen før dagen, vi tager et kig indenfor sammen med lederen af De fire årstider. Håndværkerne arbejder
stadig både ud- og indvendig. Øverst th. og venstre ses det store fællesrum med køkken og nederst to lokaler der kommer
til at rumme børnehavedelen. Det er således, at den vestligste del er børnehave og den østligste del kommer til at huse vuggestuen. Derudover vil der også være rum til dagplejen, der her endelig vil få ordentlige forhold.

 

 

Øverst tv. ses et toiletrum under opbygning og til højre et stort og lækkert børnehaverum direkte med udgang til legepladsen.
Nederst ses tv. en af garderoberne og th. et af de lyse gangarealer der forbinder bygningens rum med hinanden. Navnet, De 4 årstider er valgt ud fra den smukke beliggenhed, hvor der vil være tæt kontakt med naturen og hvor de skiftende årstider både
vil kunne ses og mærkes. Personalet har haft en meget stor indflydelse på indretningen, så der er lagt op til en velfungerende arbejdsplads for de voksne og et rart sted at være for børnene. Onsdag d. 15.08 er afsat til indflytning og  torsdag d. 15.08 får børnene deres første dag i De fire årstider. Herfra skal der lyde et meget stort tillykke med institutionen med håb om, at den kan danne ramme om gode oplevelser for alle dem, der skal opholde sig i den.

Finn Lustrup

horizontal rule

Fotos: Finn Lustrup