Husk at melde adresseændring til kassereren

   Maling af legepladsen ved de gule rækkehuse
          Søndag d. 3.september 2017


På en af de sjældne gode dage i sommeren 2017, blev der taget fat på at male
legepladsen ved de gule rækkehuse.


Det skulle have været gjort i foråret, men regn kom i vejen for det.


Borde-bænkesættet fik en gang maling.


Og det gjorde legetårnet også.


Desværre var der ikke maling nok til den nederste legeplads, så det må vente til 2018.


Det pyntede godt.


Efter maling var der lovet pølser til de fremmødte.

Tak for hjælpen
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Fotograf: Finn Lustrup