Husk at melde adresseændring til kassereren

Generalforsamling på Veksø kro. Tirsdag d. 15.april 2015


Gennem flere år har Kelsted afholdt generalforsamlingen på Veksø kro


Antallet af fremmødte er nogenlunde konstant.


I år var vi 35 repræsenterende 24 husstande.


Kl. 18.30 var alle kommet.


Vi starter med at få lidt at spise.


Inden generalforsamlingen fortalte Jørgen Lund fra Jyllinge om Næralarm.


Næralarm er baseret på, at hvis en tyverialarm udløses, adviseres de naboer, der er
tilsluttet og kan hurtigt være til stede ved huset, hvor alarmen kommer fra.
 

I følge Jan Lund har det reduceret indbrud til noget nær 0 de steder, hvor der er Næralam,
da de kriminelle ved, at naboerne hurtigt kan dukke op.


Selve generalforsamlingen forløb på en god og rolig måde ledet af dirigenten,
Jan Reinmark. Der blev valgt ny formand, Frank Fabricius, da Martin Haugaard er flyttet
til Jylland. Ny næstformand er Johnny Wagner, nyt bestyrelsesmedlem er Kim Funk og ny
suppleant Willy Jørgensen. Jacob Sterling udgik af bestyrelsen efter eget ønske, men
fortsætter som repræsentant for Kelsted i Borgerlauget.

Fotograf. Finn Lustrup