Husk at melde adresseændring til kassereren

               Så tog vi en ny tørn!
          Søndag d. 28.september 2014


Kl. er 10. De søndagsmorgenduelige er mødt op til omgang Kelsted-rengøring.


-Og der kom flere til. Bemærk lige vejret - Tørvejr :-)


I rask gang til arbejdet.


Der blev beskåret.


-Og ordnet kant.


Parkeringspladserne ved Fiskerhusene fik en ordentlig overhaling.


Vores smertensbarn - Hovedtrappen.


Men så kom manden med buskrydderen.


Det hele skulle så væk


Nu kan man igen færdes ned ad rampen uden at blive generet af grene og blade.


Forbindelsesstien hen til Bjørnebakken blev lige taget med.


Nu kan man færdes her igen uden at skulle dukke hovedet.


Elisabeth kom med forstærkning af trillebøre til alt det, der blev klippet af.


Opstilling af vognparken.


Så skulle tørsten slukkes.


-Og til nabosnakken.


-Og tid for de yngre deltageres traditionelle tur op i haveaffaldsbunken .


Tilbage er kun igen at sige tak til jer der ofrede et par timer for fællesskabet

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Fotograf: Finn Lustrup