Husk at melde adresseændring til kassereren

Generalforsamling på Veksø kro. Tirsdag d. 1.april 2014


Veksø kro er åbnet for generalforsamlingen 2014.


Aftensolen sendte sine stråler ind i krosalen, der er ved at blive fyldt op.


Forventet deltagerantal 35, hvilket er et antal, der har været nogenlunde konstant
gennem alle årene.


Der er tid til en snak indbyrdes.


Tallerkener er stillet frem til det smørrebrød der skal indtages forud for mødet.


Så er alle kommet.
 

Manden kan indtages.


Det er efterhånden blevet en tradition, at vi indleder med et godt stykke mad.


Der plejer også at være nok til alle.


Frank Fabricus byder velkommen til Karsten Dueholm fra YouSee, der er inviteret til at
fortælle om de nye muligheder for at se TV i Veksø via antenneforeningen, forud for den
afstemning, der finder sted i maj.


Vi blev vist alle sammen en smule klogere på, hvilke muligheder der er for at kunne vælge
kanaler individuelt. Dog under forudsætning af, at den form vedtages.


Så blev den ordinære generalforsamling påbegyndt, og formand Michael Frydendal Larsen
tog fat på beretningen.


De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremlagde deres del af beretningen ud fra de udvalg,
de har siddet i. Ikke mindst den verserende lastbilsag som Frank Fabricius har  arbejdet
meget med de sidste 2 år.


Jan Reinmark, foreningens tidligere formand tog sig af dirigenthvervet i år.


Men det var sådan, at Michael efter 10 år i bestyrelsen havde valgt at trække sig,og Frank,
der er næstformand, gav ham nogle fortjent pæne ord med på vejen.


-Og selvfølgelig med overrækkelse af en gave for den meget store indsats, han har ydet
for os alle sammen som formand for Kelsted. Martin Haugaard blev valgt som ny formand
og Johnny Wagner som nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Fotograf. Finn Lustrup