Husk at melde adresseændring til kassereren

Generalforsamling på Veksø kro. 2.april 2013


Der var rullet duge ud i forårsgrøn farve. Forår har vi bestemt ikke haft ret meget af
indtil nu, hvor marts næsten har slået kulderekord.


Men indenfor på Veksø kro var temperaturen i orden til Kelsteds ordinære generalforsam-
ling. Her er det formanden, Michael Frydendahl Larssen, der byder velkommen til de ca.
35 fremmødte.


Aftenens program bliver gennemgået.


Og Michael præsenterer forsamlingen for herren helt til venstre,
Vaugn Skjold Jensen,
Bygningskonstruktør og tømrermester som vil fortælle om bygningsvedligeholdelseMen først skal smørrebrødet indtages.


Vaugn Skjold Jensen tog os med i hele huset fra yderst til inderst og fortalte om, hvad
man burde holde øje med og vedligeholde.


Det meste af det, man skulle gøre kunne klares på en time, men der var nu godt nok
mange forskellige timer, man kunne bruge på vedligeholdelsen ;-)


Indlægget fra Vaugn var helt i tråd med det han anbefalede  - også en time :-)
Derefter blev den egentlige generalforsamling startet, og der var livlig debat især da man
nåede til det af bestyrelsen stillede forslag om at informere om indkomne forslag.

Suppleant, Kent Hørlyk Sehested valgte at trække sig ud af bestyrelsen. I stedet blev
Jacob Sterling Borgerlaugets nye oldermand valgt.

Når referatet er udarbejdet vil det blive omdelt og offentliggjort på vores hjemmeside.

Fotos: Finn Lustrup