Husk at melde adresseændring til kassereren

               Asfaltreparation
                   25.maj 2012

I 2010 fik vi nyt asfalt, men efter 2 vintre fik vi de første revner. For ikke at de skal
udvikle sig og give frostsprængninger har vi bestilt en reparation Revnerne var dagen før blevet opmærket med gule streger, så de hurtigt kunne findes.
3 mand og en bil ankom. Første mand varmede revnen op.


2. mand lagde en stribe asfalt


3. mand strøede sand henover


Videre til de næste revner


Det tog kun få minutter, så var vej 2 ordnet.

Fotos: Finn Lustrup