Husk at melde adresseændring til kassereren

               Fælles-hygge-arbejde
                   29.april 2012

Man kan tilsyneladende regne med godt vejr, når vi indkalder til fællesarbejde. Sådan
har det i alt været siden 2006. 


Det var ikke noget voldsomt fremmøde kl. 10., men mon ikke der dukker flere op?


Det gjorde det da, og så blev der fejet på stamvejen.


Det pynter jo alt sammen.


Alder absolut ingen hindring for deltagelse.


Hovedtrappen er altid god for en fejning.


Der arbejdes :-)


Forår er også lig med rulleskøjter i Kelsted.


En trailerfuld kunne det blive til, så noget har der da ligget rundt omkring.


Vi blev mange flere, hvilket der er bevis på her.


Så skal tørsten slukkes.


Finn Kæraa vil gerne have et bevis på, at han drak sodavand. Hans Erik forsøgte at nå
give ham en øl i hånden.

Igen en tak til de fremmødte - God sommer
Med venlig hilsen bestyrelsen

Fotos: Finn Lustrup