Husk at melde adresseændring til kassereren

FÆLLESARBEJDE 3.OKTOBER 2010

Så er der igen kaldt til samling til arbejde og hyggeligt samvær med naboer            

Mødestedet var den nederste parkeringsplads og der aftales fordeling på vejene.

Så bliver der fejet på vej 2 og der er absolut også plads til de yngste beboere                                                                       

Formand Michael på stamvejen                                                                        Efterhånden som stikvejene færdiggøres tager vi stamvejen i 
                                                                                                                                 fællesskab

Hovsa, arbejdsnedlæggelse på vej 1!                                                               Det var godt - Tilbage til arbejdet

Det var betydeligt nemmere at ordne veje, efter at der var                       Frank barberede buskene på hovedtrappen
kommet nyt asfalt

Mens andre var i gang længere oppe                                                             Start kl. 10 og kl. 11.30 var vi færdige

Som der fremgår af de sidste billeder her, var der denne gang mødt rigtig mange op og endnu engang var vi heldige med vejret

-Og der var også god tid til en snak


                                                                                                      Tak til alle jer der mødte op og på gensyn til foråret

Fotos: Finn Lustrup