Husk at melde adresseændring til kassereren

FÆLLESARBEJDE 25. APRIL 2010

Det er ikke så ofte, at man kan nyde sådan et syn lige uden for            I det flotteste forårsvejr mødtes vi ved samlingsstedet kl. 10
bopælen, men det kunne vi lige før vi mødtes til fællesarbejdet.
Mølgård fra Annexgården var ude og lufte heste, frue og vogn

Og så blev der ellers fejet - Her på vej 2                                                   Parkeringspladserne ud for vej 2 fik også en tur

Livlig aktivitet på Stamvejen                                                                        Pause med godt humør!

Stadig pause                                                                                                    Men så sluttede den også, for så gjaldt det hovedtrappen

Det var godt at være så mange om det

Kl. 11.30. Den sidste trillebør tømmes for affald. Meget af affaldet var asfaltsten fra vejene, men det burde ikke forekomme foreløbig,
da vi inden længe får et helt nyt lag asfalt på alle vore veje og stier.

-Og så kunne halsen skylles                                                                           Mon katten oppe på vejen også nyder, at det ser pænt ud?
                                                                                                      Tak til alle jer der mødte op

Fotos: Finn Lustrup