Husk at melde adresseændring til kassereren

Ny asfalt på Kelsteds veje maj 2010

Efter 25 år var foreningens veje så nedslidte, at vi ikke længere kunne udbedre
dem med at lappe med asfalt og ikke mindst den hårde vinter 2009-2010 tog
hårdt på dem. Generalforsamlingen 2010 besluttede at bestyrelsen måtte frigive vejfondens
midler til at få asfalteret vejene. Vejfonden blev oprettet i 2003 og sikrede,
at vi havde økonomien til det. NCC vandt udbuddet og så kunne det igangsættes.
Herunder følger en billedserie fra asfaltarbejdet.

  Torsdag d. 20. maj 2010


Allerførst skulle kantstenene rettes op de steder, hvor det var nødvendigt. Her på vej 2 ud for
209. Den opgave skulle vores egen
entreprenør, Skælskør Anlægsgartner stå for.


Nogle steder mere end andre steder, som her på vej 2 ud for 211 og 213.


De eksisterende opkørsler skulle fjernes og revner i vejene, der skulle udbedres først, blev
markeret med gult. 

Lør


Der var allerede blevet startet med at asfaltere Hovedstien. Asfalten skal her skal herefter ligge
et stykke tid og der vil så blive tromlet løse sten ned - En såkaldt OB-belægning.Vej 2. Efter at der er blevet lagt nyt asfalt hen over revnerne. 


Vej 2 med udbedringer.

Søndag d. 23. maj 2010


Skilte ved vej 2 adviserer om, at der ikke må parkeres i siderne på vejen, da der skal skæres
kanter.
 


Stamvejen er også blevet lappet.


Også på vej 1 var der påbud mod at parkere langs siderne.

Onsdag d. 26. maj 2010


Det er tidlig morgen og dagen hvor der skal asfalteres. Alle kanter er blevet skåret. Vej 2 ud
for 209.


Kantstenene er også blevet reetableret.


Der kan ikke være tvivl om, at en asfaltering er nødvendig.


Så skete det og allerede om formiddagen, blev der asfalteret på vej 3 som her på vendepladsen.


Der var imponerende at se NCCs teamwork.
 

Så blev det vej 2s tur.


Den store asfaltmaskine er på vej op.


Inden asfalten lægges på, skal der fejes.


Maskinen er så stor at den kan klare hele vejbredden på een gang.


Lastbiler er kørt op med asfalten, som fyldes over på asfaltmaskinen.


-Og her lægges den på.


Der er mange folk i gang og det går hurtigt med at lægge asfalten.


Om eftermiddagen var asfalten lagt og der var igen åbnet op for bilkørsel på vejen.


Asfalten slap dog op, da man nåede til det første stykke af vej 2.


Men vej 3 var helt færdig.


Et lag sand var strøet ud over den nye asfalt. Vej 3.


Stamvejen var endnu ikke blevet asfalteret.


Vej 2 med det lille stykke der manglede.

Fre


Torsdag blev vej 2 gjort færdig og det har unægtelig pyntet.


Asfalten er fra starten meget sort, men vil den lysne i løbet af et halvt år.


Forbindelsesstierne ud til Hovedstien mangler at blive asfalteret.


Mon ikke der er nogle rulleskøjte-børn på vej 2, der bliver glade nu?


Forbindelsesstien ind til vej 2 er klargjort.


Det er den også ind til vej 3.


Vendepladsen på vej 3 har fået en ordentlig omgang regn.


Fra vendepladsen vej 3 set mod Hovedstien.


Hovedstien set mod Hovedtrappen.


Vej 1 fik sit nye asfalt torsdag.


-Også her mangler forbindelsesstien.


Vendepladsen vej 1.


NCC i arbejde med at rydde op på vej 1.


Asfalt-smulderet fejes sammen.


Det første stykke af stamvejen blev asfalteret torsdag.


Det var så meningen at Stamvejen skulle være gjort færdig, men fredagens regn har forhindret
dette. Så her er der kun en halv bane, der er færdig.På Stamvejen er man på grund af bredden nødt til at lægge asfalten i 2 baner.


På den øverste del af Stamvejen er det kun muligt at køre i den ene side.


Så er fejemaskinen i aktion på vej 2.


-Også på vej 2 fejes der asfalt-smulder op.Der bliver en ren fornøjelse at feje vores veje på fællesarbejdsdagene fremover.


Fejemaskinen er i gang med at rense brønddækslerne for asfalt.


Stamvejen set fra Parkeringspladsen ved de gule rækkehuse.


Stamvejen på det øverste stykke er grundet, hvorfor der ikke må køres på det.


Stamvejen set fra vej 3.


Vej 3 set fra Stamvejen.


Vej 3 set fra 305.


Vej 3 flot og fin.


Vendepladsen på vej 2 med brønddækslerne, der har fået med kosten.


Der vil blive lavet opkørsler til forbindelsesstierne, så de bliver mere venlige for cyklister og
kørestole. Vej 2s vendeplads.

Søndag d. 31. maj 2010


Det eneste der blev foretaget søndag var forsegling af asfalten omkring brøndene, som her
på vej 2.

Tirsdag d. 1. juni 2010


Allerede fra morgenstunden var der igen aktivitet og her er det Hovedstien, der har fået sprøjtet
et tyndt lag ud, før der kan lægges småsten (OB-belægning)


Hovedstien set fra forbindelsesstien vej 2


Forbindelsesstien have fået lagt sin OB-belægning på.


Samme sti set fra vendeplads vej 2.


Her Hovedstien set fra den øverste parkeringsplads


Det tynde varme lag, der skal binde stenene lægges ud i røg og damp.


Lige efter blev stenene lagt ud.


Her er det så vores stamvej, der skal have lagt det sidste lag asfalt.


Asfalten lægges og glattes ud, hvorefter den tromles


Stamvejen på det øverste stykke.


Asfalten kommer fra lastbilen og varmes op i den store asfaltmaskine inden
inden den lægges ud på vejen

 

Stamvejen set fra vej 3.


Vi er nået til eftermiddag og der er nu lavet opkørsler på nær 4. De vil få dem
i løbet af ugen.

Foto: Michael Frydendal Larssen, Ingerlise Pedersen, Finn Lustrup