Husk at melde adresseændring til kassereren

VEDLIGEHOLDELSE AF KELSTED 21 og 22.juni 2009Legepladserne får den sidste gang maling af Hans-Erik Pedersen og Jan Mikkelsen.Hovedstien var visse steder vanskelig passabel. Det rådede Stig Hansen bod påSF-Sten højtryksspules på den øverste parkeringsplads.  Jan Mikkelsen maler markringssten ved indkørslen til P-båsene

Fotos: Finn Lustrup