Husk at melde adresseændring til kassereren

Byens flagstang

Du kan selv få lov til at flage fra byens flagstang

Flagstangen er placeret ved genforeningsstenen på hjørnet af Gl. Hovevej og Veksø Bygade.

Veksø Flaglaug, som består af Joan Geerthsen, Søren Benthin og Finn Lustrup forestår, i det omfang det er muligt, alle officielle flagninger samt flagninger i forbindelse med de særlige begivenhedsdage i Veksø.

Du har som privatperson også mulighed for at kunne flage fra byens flagstang, hvis en fødselsdag, eller anden begivenhed ønskes markeret.

Flaget opbevares på adressen Gl. Hovevej 3 kun få skridt fra flagstangen og ved henvendelse på tlf. 4710 7875 kan du ved at betale 25 kr. få lov til selv at hejse og nedtage flaget. Betingelsen er dog, at du skriver årsagen til flagningen på et skilt ved flagstangen, sådan at byens øvrige borgere orienteres.

Du skal ikke bekymre dig om at kunne binde flagknob. Flaglinen er forsynet med karabinhager, som flaget fastgøres til.

Beløbet på kr. 25 er til at dække de løbende omkostninger, der er i forbindelse med alm. Vedligehold og udskrive flagreglementer etc.

På Flaglaugets vegne

Finn Lustrup

Vidste du i øvrigt, at du kan låne flag og flagstænger af Veksø Fastelavnsklub.
Henvend dig til Inge Andersen i Slagtergården, Veksø Bygade og få en aftale.